Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Archief van het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties (GOZ)

Bijbehorend Format: Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties

Stichting Historie Ziekenfondswezen
Nadere toegang

Dossier over de totstandkoming van de Ziekenfondswet (1964), 1948-1962
(Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 126, doosnr. 241)


Dit dossier geeft een goed overzicht van alle meningen, adviezen en adressen die vanaf 1948 zijn opgesteld door de organisaties van belanghebbenden.


De aandacht verdienen:
rapport van een commissie ad hoc samengesteld uit vertegenwoordigers van de organisaties van medewerkers, ziekenfondsen, werkgevers en werknemers over de organisatie van het ziekenfondswezen, met name over de uitvoering, september 1948
NB: dit rapport sloot aan bij dat van de z.g. Gemengde Commissie-Van Rhijn, dat de ziekenfondsverzekering had laten rusten;


conclusies van de vergadering van de Ziekenfondsraad van 28-30 september 1948 over het voorontwerp op de ziekenfondswet;


rapport van de Commissie-Speetjes van het Centrum voor Staatkundige Vorming (Katholieke Volkspartij) over de grondslagen van een wettelijke regeling van de gezondheidszorg, december 1949;


nota voor de Bond van R.K. Ziekenfondsen over het voorontwerp ziekenfondswet, z.j. [begin jaren vijftig];


motie (afgestemd) van de leden Van Lienden en Landman in de Ziekenfondsraad om de splitsing tussen de verzekering van werknemers en anderen te laten vervallen, 20 april 1951;


brief van de Studiecommissie uit het Verzekeringsbedrijf [particuliere verzekeraars] aan de minister van Sociale Zaken met het verzoek om een zetel in de Ziekenfondsraad, 29 oktober 1951;


advies van een subcommissie ad hoc van de Sociale Commissie van de Sociaal-Economische Raad over het ontwerp-ziekenfondswet, bestemd voor de vergadering van de Raad van 21 december 1951;


advies van de Sociaal-Economische Raad over voornoemd wetsontwerp, 21 december 1951


reacties van de Ziekenfondsraad op het ontwerp-ziekenfondswet, [1952];


rapport van een commissie uit de Maatschappij Geneeskunst met een reactie op het rapport van de Wiardi Beckmanstichting, waarin gepleit werd voor een verplichte volksverzekering tegen ziektekosten, december 1953;


persbericht van het ministerie van Sociale Zaken c.a. over het bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp-ziekenfondswet, 21 augustus 1962;


adres van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond aan de Tweede Kamer met enkele wensen ten aanzien van het ontwerp-ziekenfondswet, december 1962;


verslag van de hearing van Tweede-kamerleden en organisaties van medewerkers op 23 januari 1963 over het wetsontwerp;


verslagen van besprekingen van organisaties van medewerkers (artsen, apothekers, tandartsen en vroedvrouwen) en organisaties van algemene ziekenfondsen gehouden op 8 augustus en 16 oktober 1963;


adres van de organisaties van ziekenfondsen en medewerkers (als boven) aan de Tweede Kamer om niets te veranderen aan de samenstelling van de Ziekenfondsraad, 19 september 1963
NB: de minister wilde de ziekenfondsen en de medewerkers uit de Ziekenfondsraad weren;


adres van de ziekenfondsorganisaties aan de Tweede Kamer met enkele wensen ten aanzien van het ontwerp-ziekenfondswet, november 1963;


rekest van de twee organisaties van opticiens (algemeen en katholiek) aan de minister van Sociale Zaken met het verzoek het Basisbesluit Paramedische Bedrijven van 1942 van toepassing te verklaren op het opticiensbedrijf, z.j.;