Archivalia uit Zweden met betrekking tot de geschiedenis van Nederland 1520-1920

 
English | Nederlands

J. Römelingh (jaar van publicatie: 1986)

De archiefgids biedt een systematisch overzicht van het bronnenmateriaal betreffende de betrekkingen tussen Nederland en Zweden in de periode 1520-1920, aanwezig in Zweedse archieven.

De gids vervangt ten dele de publicaties van G.W. Kernkamp, Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld ('s-Gravenhage 1903) en Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden ('s-Gravenhage 1909). Na Kernkamps onderzoek hebben veranderingen in het Zweedse archiefwezen plaatsgevonden. Bovendien waren verscheidene archieven rond 1900 niet toegankelijk en heeft Kernkamp belangrijke collecties, zoals het Kammararkiv, niet bezocht.

In Een rondgang langs Zweedse archieven maakt de gebruiker kennis met de rijkdom van de Zweedse archieven voor wat betreft de Nederlandse geschiedenis. In de toelichtingen op de diverse archiefcollecties wordt ingegaan op de wijze waarop de archieven werden gevormd, door de archiefinstellingen werden verworven en hoe ze zijn ontsloten. Vervolgens biedt de gids een overzicht van de omslagen op datum of inventarisnummer. Een index van namen biedt toegang op de gids. De archieven die bezocht werden zijn het Riksarkiv, het Krigsarkiv en het Stadsarkiv te Stockholm, de Landsarkiven, universiteitsbibliotheken en enige bijzondere bibliotheek- en archiefinstellingen. Het onderzoek voor deze archiefgids werd verricht in 1967-1968 en in 1976.