Errata

  1. Het Genootschap van Barmhartigheid is niet in 1925 maar in 1991 opgeheven. Tot eind jaren zestig van de vorige eeuw zijn vele armlastige Amsterdammers door deze vereniging naar hun laatste rust plaats gedragen. Later heeft de sociale dienst dit overgenomen.
  2. De Vereeniging Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek heeft zeker tot 1914 bestaan, blijkens krantenartikelen en jaarverslagen te vinden op http://www.delpher.nl
  3. Maatschappij Apollo bestaat sinds 1819. Bron: Verslag Maatschappij in bibliotheek Meiningen, Thüringen DE