Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 234 pagina: 1 2 3 4 5 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Christelijke Jongedochters-vereeniging Lochem 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jonge Dochtersvereeniging Herveld/Valburg 1867 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging: Dankt God in alles Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Dient elkander door de liefde" Pernis 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochters-Vereeniging Hoop der Toekomst Apeldoorn 1893 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Misericordia" Oudshoorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochters-Vereeniging onder den zinspreuk "Draagt elkanders lasten" Vreeland 1899 protestants Geesteszieken, Wezen Meisjes
Christelijke Jongedochters-vereeniging "Tabitha" Nijmegen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochters-vereeniging Tabitha Haarlem 1882 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Meisjes
Christelijke Jonge-Meisjes-Vereeniging "Wees een Zegen" Dalfsen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Christelijke Meisjes-vereeniging Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christelijke Meisjes-vereeniging Excelsior Leerdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke meisjes-vereeniging: Hulp en ondersteuning Nijkerk 1899 protestants Armen algemeen, Weduwen Meisjes
Christelijke Meisjes-Vereeniging "Maran-Atha" Deventer 1899 protestants Armen algemeen, Wezen Meisjes
Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo Hoenderloo 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christelijk-Gereformeerde Jongedochters-Vereeniging "Dient den Heere met blijdschap" Utrecht 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christeljke Jongedochters-Vereeniging "Maria" Dordrecht 1879 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Damesgezelschap Concordia Zutphen 1852 neutraal Kraamvrouwen Meisjes, Vrouwen
Doopsgezind Kransje: De Talenten Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Door en voor de Jeugd Amsterdam 1894 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden Meisjes
Evangelische Vereeniging "Bethel" Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen, Meisjes
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "het Mosterdzaadje" Woubrugge 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk), Weduwen Meisjes
Gereformeerde Jongedochters-vereeniging onder den naam: "Wees een zegen." Zutphen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Gereformeerde Jongedochtersvereeniging "Onze verwachting is van den Heere" Schiedam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Gereformeerde Meisjes-Vereeniging "Bid en Werk" Deventer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedameskrans "Helpt elkander" Schiedam 1895 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Jongedochters-vereeniging Zutphen 1899 protestants Weduwen, Wezen Meisjes
Jongedochters-vereeniging Wierum 1899 Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging Beilen 1899 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Meisjes
Jongedochtersvereeniging Noordwijk 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging: Bid en werk Leeuwarderadeel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gerefomeerde Kerk Uithuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gerefomeerde Kerk Oldehove 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters vereeniging der Gerefomeerde Kerk Mildam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Gemeente Zevenhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Voorschoten 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Warns 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Oude Pekela 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Maasland 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Scheemda 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochtersvereeniging der Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk aan den IJssel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Garijp 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Ferwerd 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Witmarsum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Hijlaard 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Olst 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Wormerveer 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Maarssen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Aantal verenigingen: 234 pagina: 1 2 3 4 5 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.