Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 764 pagina: 1 2 3 416 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeen Diaken-Gezelschap der Hervormde Gemeente te Appingedam Appingedam 1863 protestants Armen algemeen Mannen
Algemeen Diaken-Gezelschap der Hervormde Gemeente te Meppel Meppel 1852 protestants Armen algemeen Mannen
Algemeen Diaken-Gezelschap der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Groningen Groningen 1839 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Mannen
Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van werkloozen Amsterdam 1893 protestants Mannen (algemeen), Werklozen
Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie Amsterdam 1880 protestants Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Arbeidersvereeniging, De - Assendelft 1887 protestants Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Arbeid in Wijk II Den Haag 1894 protestants Zieken
Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen Amsterdam 1880 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Bond van Nederlandsche krijgslieden tot bestrijding der drinkgewoonten onder den naam "De Heer is onze bannier" Den Haag 1891 protestants Alcoholisten, Militairen Militairen
Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland Amsterdam 1901 protestants Gehandicapten, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Christelijk Armbezoek Tiel 1899 protestants Armen algemeen
Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1860 protestants Alcoholisten
Christelijke Broederkring inzonderheid bedoelende de Afschaffing van sterken drank, afdeling Utrecht Utrecht 1866 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christelijke Jongedochters-vereeniging Lochem 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jonge Dochtersvereeniging Herveld/Valburg 1867 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging: Dankt God in alles Leeuwarden 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Dient elkander door de liefde" Pernis 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochters-Vereeniging Hoop der Toekomst Apeldoorn 1893 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Misericordia" Oudshoorn 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochters-Vereeniging onder den zinspreuk "Draagt elkanders lasten" Vreeland 1899 protestants Geesteszieken, Wezen Meisjes
Christelijke Jongedochters-vereeniging "Tabitha" Nijmegen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Jongedochters-vereeniging Tabitha Haarlem 1882 protestants Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Meisjes
Christelijke Jonge-Meisjes-Vereeniging "Wees een Zegen" Dalfsen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke Meisjesvereeniging Rotterdam 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Christelijke Meisjes-vereeniging Apeldoorn 1899 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christelijke Meisjes-vereeniging Excelsior Leerdam 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijke meisjes-vereeniging: Hulp en ondersteuning Nijkerk 1899 protestants Armen algemeen, Weduwen Meisjes
Christelijke Meisjes-Vereeniging "Maran-Atha" Deventer 1899 protestants Armen algemeen, Wezen Meisjes
Christelijke Meisjes-vereeniging Tabitha te Hoenderloo Hoenderloo 1899 protestants Armen algemeen, Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Christelijke Vereeniging Bezaliël Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen
Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Vereeniging voor Ziekenverpleging "Het Diaconessenhuis" te Leiden Leiden 1897 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Volksbond Den Haag 1889 protestants Ambachtslieden, Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Christelijke Volksbond, Kamer van Navraag Middelburg 1899 protestants Armen algemeen Mannen en vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging Colijnsplaat 1899 protestants Protestanten (plaatselijk), Zieken Vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging Domburg 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwen-vereeniging, genaamd Zusterkring Dorkas Purmerend 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging onder de kenspreuk Phil. IV:13 Kampen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima" Nieuwveen 1899 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging "Tot Heil der Armen" Hilversum 1864 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwenvereeniging tot heil der armen Zeist 1870 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke Vrouwen-Vereeniging "Wees een Zegen" Kampen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Christelijke wijkvereeniging "Buurkerk" tot hulpbetoon bij den kerkelijken dienst in Wijk IV der Nederlandsch Hervormde Gemeente Utrecht 1883 protestants Armen algemeen, Zieken
Christelijke Wijkvereeniging Lauwerecht Utrecht 1895 protestants Zieken
Christelijke Wijkvereniging "Levendaal" Leiden 1873 protestants Zieken
Christelijke Wijkverpleging Rehoboth Delft 1896 protestants Zieken
Christelijke Zusterkring Utrecht 1876 protestants Prostituees Vrouwen
Christelijk-Gereformeerde Jongedochters-Vereeniging "Dient den Heere met blijdschap" Utrecht 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Christelijk Kluftverbond in de tweede kluft tot Onthouding van alle Bedwelmende Dranken Groningen 1863 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Christeljke Jongedochters-Vereeniging "Maria" Dordrecht 1879 protestants Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk) Meisjes
Aantal verenigingen: 764 pagina: 1 2 3 416 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.