Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 274 pagina: 1 2 3 46 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Liefdadigheids-Vereeniging "Juno" Amsterdam 1896 Armen algemeen Vrouwen
Algemeene Liefdadigheids-vereeniging: Weldoen en Genoegen; Kinderkleeding Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 6-12
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA) Amsterdam 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA), Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1884 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Amsterdam der - Amsterdam 1873 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Amsterdamsche Matigheids-Genootschap Amsterdam 1843 neutraal Alcoholisten
Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van werkloozen Amsterdam 1893 protestants Mannen (algemeen), Werklozen
Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Prostitutie Amsterdam 1880 protestants Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen Amsterdam 1875 neutraal Arbeiders
Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Amsterdamsch Genootschap ter bevordering der koepok-inenting voor minvermogenden, Het - Amsterdam 1803 neutraal Zieken Medici
Amsterdamsch Genootschap voor Beoefening van Deugd en Kunde Amsterdam 1795 Armen algemeen
Anna Paulowna-vereeniging Amsterdam 1851 Jeugd 0-6 Vrouwen
Atsé-ha-Maäracha (Houtstapel op het Altaar]) Amsterdam 1713 joods Armen algemeen, Joden
Beth Palet Vereeniging tot redding van gevallenen Amsterdam 1880 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen en vrouwen
Bijzondere Raad Amsterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867 joods Ambachtslieden
Bouwmaatschappij Concordia N.V. Amsterdam 1864 Arbeiders
Broederschap "Tot dekking der armen" Amsterdam 1750 Armen algemeen
Broederschap "Weldadigheid" Amsterdam 1845 Armen algemeen, Werklozen Mannen
Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland Amsterdam 1901 protestants Gehandicapten, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies Amsterdam 1900 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1860 protestants Alcoholisten
Christelijke Vereeniging Bezaliël Amsterdam 1899 protestants Armen algemeen
Christen-Geheelonthouders Bond Amsterdam 1862 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost den rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid) Amsterdam 1868 joods Armen algemeen, Joden
Comité van Ziekenverpleging door Protestantsche broeders Amsterdam 1899 protestants Mannen (algemeen), Zieken Mannen
Conferentie van de H. Catharina van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1849 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Nicolaas en Barbara en het Allerheiligst Hart van Jezus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1871 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Petrus en Paulus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de H. Maria Magdalena van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1888 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Antonius van Padua van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Augustinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Bonefacius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1882 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Dominicus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1852 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Franciscus Xaverius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1892 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Conferentie van den H. Ignatius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1857 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Nicolaas van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1878 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1847 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Amsterdam 1871 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dameskrans tot het vervaardigen van kleeren Amsterdam 1899 Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk) Vrouwen
Dames-Vereeniging: "Jeugdig Streven" Amsterdam 1899 Armen algemeen Vrouwen
Damesvereeniging voor Boetvaardigen Amsterdam 1851 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Vrouwen
Damesvereniging onder de naam 'Sophia-krans' Amsterdam 1851 protestants Jeugd 0-6 Vrouwen
Damesvereniging onder de zinspreuk: Voor hulpbehoevende kinderen Amsterdam 1849 joods Jeugd 0-6, Joden Vrouwen
Damesvereniging tot verschaffing van voedsel aan herstellende kinderen Amsterdam 1896 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Vrouwen
Deutsche Hilfsverein zu Amsterdam Amsterdam 1882 Vreemdelingen
Deutsch-Evangelischer Verein Amsterdam 1892 protestants Vreemdelingen
Aantal verenigingen: 274 pagina: 1 2 3 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.