Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 13 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Armenwerkinrigting Goes 1844 neutraal Werklozen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Goes der - Goes 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Conferentie van de H. Maria Magdalena van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Goes 1891 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Dames-Comité voor het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, te Goes Goes 1866 neutraal Gevangenen, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Dames-Vereeniging voor behoeftige kranken Goes 1899 Zieken Vrouwen
Elisabeths-Vereeniging Goes 1897 rooms-katholiek Kraamvrouwen Vrouwen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Goes Goes 1818 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Goes Goes 1896 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Goes Goes 1899 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Vereeniging: Christelijke Volksbond Goes 1899 protestants Arbeiders, Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot Spijsbedeeling Goes 1899 Zieken
Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland Goes 1883 Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen en vrouwen
Zuid-Bevelandsche Dorcas-Vereeniging, De - Goes 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Aantal verenigingen: 13 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.