Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 30 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Maastricht der - Maastricht 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Bijzondere Raad Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo [1] Maastricht 1854 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo [2] Maastricht 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Conferentie Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1868 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen
Conferentie van de HH. Matthias en Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1854 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1856 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van St. Servatius en O.L.Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dorcas Maastricht 1884 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Genootschap van Moederlijke Weldadigheid Maastricht 1829 Kraamvrouwen Vrouwen
Katholieke Heeren-vereeniging, afd. St. Servatius-Sociëteit Maastricht 1876 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Mannen
Maastrichtsche Bouwvereeniging Maastricht 1877 Arbeiders
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Maastricht Maastricht 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maria Anna-Vereeniging Maastricht 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Meisjes, Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Maastricht van de - Maastricht 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Maastricht Maastricht 1844 protestants Protestanten (plaatselijk)
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Maastricht Maastricht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Sobriëtas Nederlandschen Bond van Roomsch-Katholieke vereenigingen tot bestrijding van drankmisbruik Maastricht 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (landelijk) Mannen en vrouwen
Société de Charité des Dames de Maestricht Maastricht 1840 rooms-katholiek Armen algemeen, Kraamvrouwen Vrouwen
Société Maternelle Maastricht 1811 Kraamvrouwen Vrouwen
Sociëteit Momus Maastricht 1839 Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Ouderen
Vereeniging "Bikkoer Cholim" (Ziekenverpleging) Maastricht 1876 joods Joden, Zieken
Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Maastricht Maastricht 1851 protestants Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen Mannen
Vereeniging onder de zinspreuk "Laat ons goed doen aan iedereen, maar het allermeest aan de Geloofsgenooten" Maastricht 1863 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Vereeniging Pro Juventute Maastricht 1899 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging ter bevordering van de Volksgezondheid Maastricht 1881 neutraal Zieken
Vereeniging tot het blijvend vestigen eener inrichting voor ooglijders in Limburg te Maastricht Maastricht 1897 Gehandicapten
Vereeniging van den H. Vincentius à Paolo onder bescherming van den H. Servaas Maastricht 1850 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, Afdeeling Maastricht van den - Maastricht 1899 neutraal Alcoholisten
Aantal verenigingen: 30 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.