Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 71 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Maastricht der - Maastricht 1899 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Bijzondere Raad Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo [1] Maastricht 1854 rooms-katholiek Ambachtslieden, Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Bijzondere Raad Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo [2] Maastricht 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken Mannen
Conferentie Maastricht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1868 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen
Conferentie van de H. Barbara van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Schaesberg 1864 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van de HH. Matthias en Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Christophorus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Roermond 1859 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Cunibertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Wahlwiller 1869 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Joannes de Doper van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Ottersum 1872 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Meerssen 1900 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Lambertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Kerkrade 1867 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Lambertus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Nederweert 1877 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Venlo 1872 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Wezen Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1854 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Weert 1854 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Breust-Eijsden 1888 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Beek 1868 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Medardus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Wessem 1899 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Pancratius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Heerlen 1861 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Weduwen, Werklozen Mannen
Conferentie van den H. Paulus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Vaals 1864 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Sittard 1873 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van den H. Petrus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Gulpen 1888 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1856 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken Mannen
Conferentie van Onze Lieve Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1848 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van St. Petrus' Banden van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Venray 1858 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Conferentie van St. Servatius en O.L.Vrouw van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Maastricht 1890 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth Weert 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen Vrouwen
Diocesane Bond van R.K. Drankbestrijdersvereenigingen in het bisdom Roermond Roermond 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen en vrouwen
Dorcas Maastricht 1884 protestants Kraamvrouwen, Protestanten (plaatselijk), Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Genootschap van Moederlijke Weldadigheid Maastricht 1829 Kraamvrouwen Vrouwen
Israëlitische Vereeniging Ozer Dallim Venlo 1891 joods Armen algemeen, Joden
Katholieke Heeren-vereeniging, afd. St. Servatius-Sociëteit Maastricht 1876 rooms-katholiek Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12 Mannen
Maastrichtsche Bouwvereeniging Maastricht 1877 Arbeiders
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Maastricht Maastricht 1874 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Roermond Roermond 1822 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Sittard Sittard 1822 neutraal Armen algemeen, Werklozen Mannen
Maria Anna-Vereeniging Maastricht 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Meisjes, Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Maastricht van de - Maastricht 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Roermond, comité Roermond Roermond 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, comité Weert Weert 1870 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Maastricht Maastricht 1844 protestants Protestanten (plaatselijk)
Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Roermond Roermond 1867 protestants Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Echt Echt 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Kerkrade Kerkrade 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Maastricht Maastricht 1897 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Vaals Vaals 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Venlo Venlo 1898 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Roermonds genootschap tot leniging van armoede Roermond 1853 Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Roomsch-Katholieke vereeniging tot bestrijding van het drankmisbruik, onder patronaat van den heiligen Christophorus, genaamd "Het Kruisverbond" te Roermond Roermond 1899 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Sobriëtas Nederlandschen Bond van Roomsch-Katholieke vereenigingen tot bestrijding van drankmisbruik Maastricht 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (landelijk) Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 71 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.