Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 163 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Ahawas Nosjim Steenwijk 1842 joods Joden, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Atsé-ha-Maäracha (Houtstapel op het Altaar]) Amsterdam 1713 joods Armen algemeen, Joden
Begrafenisvereeniging Gevra Gemilath Chasadim Steenwijk 1821 joods Joden, Zieken Mannen
Bikkoer Goulliem Kabraniem (Bezoek aan zieken) Groningen joods Joden, Zieken
Bikoer Golim Utrecht 1895 joods Joden, Kraamvrouwen
Bikur Cholim Vehekdisch Den Haag 1765 joods Joden, Zieken
Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen') Leiden 1889 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Centrale vereeniging tot verbetering der Armverzorging in de Israëlietische gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895 joods Armen algemeen, Joden, Werklozen
Cherath Nashim Meppel 1836 joods Joden, Vrouwen (algemeen), Zieken Vrouwen
Chewrah Kadiesja Menachem Abeilim (Troost der Treurenden) Rotterdam 1802 joods Armen algemeen, Joden
Chewre kadiesje Gemiloet Chasadiem (Pieuze Vereniging tot het verzorgen van doden in overeenstemming met de joodse wet en traditie) Den Haag 1770 joods Joden
Chewre Magziekee Tsedaka Bolsward 1828 joods Joden
Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost den rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid) Amsterdam 1868 joods Armen algemeen, Joden
Damesvereniging onder de zinspreuk: Voor hulpbehoevende kinderen Amsterdam 1849 joods Jeugd 0-6, Joden Vrouwen
Doodgravers-kollegie der Nederlansch-israëlietische hoofd-synagoge onder de zinspreuk Gemiluth Hassadim Amsterdam 1650 joods Joden
Door en voor de Jeugd Amsterdam 1894 joods Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Joden Meisjes
Gebroederschap 'Aby Jetomim' ('Vader der wezen') Amsterdam 1648 joods Joden, Jongens, Vreemdelingen, Wezen Mannen en vrouwen
Gebroederschap: Anagath Hanengarim (tot ontspanning der jongelieden) Amsterdam 1790 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap "Berith Ishac" (Verbond van Isaak) Amsterdam 1700 joods Armen algemeen, Joden, Kraamvrouwen
Gebroederschap Chesed Weëmeth (Deugd en Waarheid) Amsterdam 1716 joods Joden
Gebroederschap "Dereg Jesoro" (De rechte weg) Amsterdam 1885 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap "Gemiluth Hassadim" Amsterdam 1639 joods Joden
Gebroederschap Mehil Sedaca (mantel der gerechtigheid of liefdadigheid) Amsterdam 1735 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap Misjpat Habanot (regt der dochteren) Amsterdam 1833 joods Joden, Kraamvrouwen, Meisjes
Gebroederschap "Noten lechem ladal" ('Geef het brood aan de armen") Amsterdam 1750 joods Armen algemeen, Joden
Gebroederschap onder de zinspreuk Lijf Tof (Goed hart) Amsterdam 1861 joods Joden
Gebroederschap onder de zinspreuk Matsdiké Harabbiem Haggedola (rechtvaardigheid van de grote meester) Amsterdam 1887 joods Joden
Gebroederschap "Tob laleget el bet ebel" (Het is goed te gaan in het huis des treurenden) Amsterdam 1748 joods Joden
Gebroederschap van de Coveiros (Kuilgravers) Den Haag 1847 joods Joden
Gemiloes chasodiem Zutphen 1885 joods Joden Mannen en vrouwen
Gemiloes chassodiem Gorinchem 1895 joods Joden
Gemiloes chassodiem Gouda 1859 joods Joden
Gemilous Gasodiem Maassluis 1830 joods Joden Mannen en vrouwen
Gemilut Chasadim Kabranim (beoefening der weldadigheid) Groningen 1778 joods Joden
Genootschap "Gemilath Gassodim" (het uitoefenen van weldadigheid) Meppel 1833 joods Joden Mannen
Genootschap Gemiles Hasodim Zierikzee en Goes 1858 joods Joden Mannen
Genootschap "Gemillath Gasadim We Talmud Tora" (Uitoefenen van Weldadigheid en beoefenen der Tora) Oss 1886 joods Armen algemeen, Joden
Genootschap "Hachnosas Callo" (zorg voor armen bruiden) Den Haag 1730 joods Joden, Meisjes
Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora, Het - Amsterdam 1868 joods Jeugd 6-12, Joden
Genootschap Menachem Awelim Kehilath Jacob Amsterdam 1869 joods Joden Mannen
Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) Meschéneth-zekéniem (Steun der oudsten) Den Haag 1879 joods Joden
Genootschap Meschiebath neefesz (Lafenis der ziel) te Leeuwarden Leeuwarden 1882 joods Armen algemeen, Joden
Genootschap tot Nut van minvermogende ongehuwde Israëlieten Amsterdam 1846 joods Joden
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Israëlietische zieken en kraamvrouwen "Saädath Joledoth Wecholiem" Haarlem 1867 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Mannen en vrouwen
Genootschap tot ondersteuning van behoeftige Nederlandsch-Israëlietische Kraamvrouwen onder de zinspreuk: 'Korethe Berith Wesaegnadath Joledoth' Amsterdam 1822 joods Joden, Kraamvrouwen Mannen en vrouwen
Genootschap tot ondersteuning van Israëlitiesche armen ‘Tomech dallim’ Den Bosch 1885 joods Armen algemeen, Joden, Werklozen
Gevras Gemilût Hasadim Culemborg 1821 joods Joden
Gevras Gnozer Dalliem Culemborg 1849 joods Armen algemeen, Joden
Gnemiloes Gasodim (Beoefing der Weldadigheid) Dordrecht 1827 joods Joden, Kraamvrouwen, Zieken Vrouwen
Hachnosas Orechiem (Steun aan doortrekkende vreemdelingen) Den Haag 1881 joods Joden, Vreemdelingen
Aantal verenigingen: 163 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.