Een beeld van een congres

 
English | Nederlands

Een beeld van een congres. Belgisch-Nederlandse/Nederlands-Vlaamse Historische Congressen 1939-2003

BoekomslagF.W.N. Hugenholtz, Harry van den Eerenbeemt, Louis Vos

In 1939 vond in Rotterdam het eerste Nederlands-Vlaams Historisch Congres plaats. In 2003 werd in Amsterdam de vijftigste bijeenkomst gehouden. Tussen die twee data vergaderden academische historici aan alle Nederlandstalige universiteiten in Nederland en Vlaanderen van Brussel tot Groningen en van Leiden tot Leuven. Beurtelings waren alle universiteiten in beide landen gastvrouw van de congressen.

Ter gelegenheid van het jubileumcongres in 2003 is een terugblik verschenen. Deze bestaat uit een geschiedenis van de congressen vanaf het eerste begin tot in de jaren zeventig van de 19e eeuw door F.W.N. Hugenholtz, eerder al in 1992 verschenen. Het vervolg tot 2003 is van de hand van H. van den Eerenbeemt en L. Vos. Deze congreskroniek laat zien hoe Nederlandse en Belgische historici gedurende al die jaren elkaar aanhoudend hebben opgezocht en gediscussieerd over thema's die historici van beide landen bezighielden. De goede verstandhouding die in de informeel georganiseerde congressen werd gekweekt heeft bijgedragen aan het uitvoeren van verschillende Nederlands-Belgische historische ondernemingen.Inhoud

1. F.W.N. Hugenholtz, Congresseren met vallen en opstaan. De Nederlands-Belgische Historische congressen sinds 1939
2. Harry van den Eerenbeemt en Louis Vos, Een kwart eeuw Nederlands-Vlaams historische ontmoetingen 1977-2003