Dagboeken van vice-admiraal F. Pinke, commandant zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916

 
English | Nederlands

Bewerkt door G. Teitler (jaar van publicatie: 1986)

De dagboekaantekeningen van vice-admiraal Frederik Pinke (1860-1917) geven inzicht in de toepassing van de Nederlandse neutraliteitspolitiek in Indië ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Schout bij nacht Pinke trad op 1 mei 1912 aan als Commandant Zeemacht en Chef van het Departement der Marine in Nederlands-Indië. Op 1 februari 1914 werd hij bevorderd tot vice-admiraal, de hoogste post binnen de toenmalige Marine.

De integraal overgenomen aantekeningen - inclusief de kanttekeningen die Pinke in de marge bij zijn betoog plaatste - hebben betrekking op de periode augustus 1914 - december 1916.

De dagboeken maken deel uit van de collectie F. Pinke in het Nationaal Archief te Den Haag. Deze collectie bevat eveneens (concept-)nota's en brieven, betrekking hebbende op zakelijke onderwerpen, die zijn uitgewisseld tussen Pinke en Indische instanties. Voor aanvullende informatie op de dagboekaantekeningen is naast deze bron gebruik gemaakt van diverse collecties in het Nationaal Archief, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Vrije Universiteit). De bronnenpublicatie is uitvoerig ingeleid en voorzien van indices op persoons-, scheeps- en geografische namen.