Repertorium van gedrukte egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel L.J. de Jong (ed.)
De dagboeken (1825-1855) van Lieuwe Jans de Jong, boer te Poppenhuizen onder Oldeboorn
[Z.pl.], 1998, 427 p.
Beginjaar 1825
Eindjaar 1855
Aantekeningen Dertig jaar lang trouw bijgehouden aantekeningen in dagboekvorm, Soms eenregelig over het weer, vaak ook veel inhoudsrijker. Hij beschrijft onder andere uitvoerig het overlijden van zijn vrouw in 1829. Dit dagboek geeft buitengewoon veel informatie over het dagelijks leven van een Friese boer in het midden van de 19e eeuw.

Citaat: 'Overleed zeer haastig Antje Oenes Dolstra, weduwe H.D. van de Lynden, vroeger weduw B.O. Vleeshouwer, parce qu'elle s'est pendu soi même.'

- eerder in 93 afleveringen gepubliceerd in: Nieuwsblad van Friesland, 2.8.1929-1.3.1939; vgl. Repertorium-Blom, nr. 370
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Jong, Lieuwe Jans de (1798-1855)
Geografische bestemming(en)
Soort dagboek
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.