Repertorium van gedrukte egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel De dagen van Olim. Herinneringen van een geneesheer
Amsterdam, [1909], 190 p.
Beginjaar 1867
Eindjaar 1877
Aantekeningen Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1909.

Inleiding

Doktersverhalen uit de jaren zeventig van 19e eeuw, waarin uitvoerig beschreven wordt hoe primitief en onbeholpen de medische praktijk in die periode nog was en waarin tevens wordt ingegaan op de vooruitgang van de medische stand in de veertig jaar dat hij arts was.

Citaat: " Als ik daarbij nog vermeld, dat bij vele barbiers gelegenheid bestand tot ader-laten en kiezen trekken, welk laatst bedrijf ook nog werd uitgeoefend door rondreizende tandmeesters, die met hun min of meer verroeste kiezen-sleutel den boer opgingen, dan behoef ik niet te zeggen, dat er voor afwisseling was gezorgd, om niet te spreken van de mannen die op marktdagen met sabel of pook de boeren, burgers en buitenlui van hunnen zieke kiezen verlosten."

- Repertorium-Blom, nr. 248
- fotomechanische herdruk onder de titel: Een dorpsdokter uit de Friese wouden vertelt (1867-1877) (Leeuwarden, 1974, 190 p.)
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Greidanus, Sytze (1843-1914)
Geografische bestemming(en)
Soort memoires
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.