Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Emigratie zoeken

Vrij zoeken

Naam
Zoek type: alle gegevens
alleen personen
alleen instellingen
Land van herkomst

Toon zoekformulier Verberg zoekformulier

Zoekresultaten:

251 bestanden gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 6 »
Naam Persoon /
Instelling
Land van
herkomst
Verwey-Jonker, Hilda persoon
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau instelling
 • Nederland
Stichting Landverhuizing Nederland instelling
 • Nederland
Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters en andere Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland instelling
 • Nederland
Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging instelling
 • Nederland
Speelman, Peter persoon
 • Canada
 • Nederland
Tweede Kamer van de Staten-Generaal instelling
 • Nederland
Ministerraad (en onderraden) instelling
 • Nederland
Algemene Rekenkamer instelling
 • Nederland
Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond instelling
 • Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland, Particuliere Synode Groningen instelling
 • Nederland
Ministerie van Landbouw instelling
 • Nederland
Stekelenburg, Henri Albert Victor Marie persoon
 • Nederland
Bierman, Bob persoon
 • Canada
 • Nederland
Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem instelling
 • Nederland
Ministerie van Financiën, Financieel Attaché te New York en Washington instelling
 • Nederland
Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (en taakvoorgangers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst instelling
 • Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland, Deputaten voor de Emigratie instelling
 • Nederland
Rooms-katholieke orden, congregaties en seculiere instituten actief in overzeese missies instelling
 • Nederland
Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond instelling
 • Nederland
Sociaal-Economische Raad instelling
 • Nederland
Anti-Revolutionaire Partij instelling
 • Nederland
Winter, Pieter Jan van persoon
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, plaatselijke hervormde kerken instelling
 • Nederland
Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Financiële Raad instelling
 • Nederland
Mansholt, Sicco Leendert persoon
 • Nederland
Centrale Stichting Landbouw Emigratie instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Mol, Johannis J. persoon
 • Australie
 • Canada
 • Nederland
Raad van Bestuur in Arbeidszaken instelling
 • Nederland
Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant instelling
 • Nederland
Rooms-katholieke media instelling
 • Nederland
Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant instelling
 • Nederland
Bisdom Haarlem instelling
 • Nederland
Ministerie van Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië instelling
 • Nederland
Kuiken, J. van persoon
 • Canada
 • Nederland
Roolvink, Bauke persoon
 • Nederland
Gereformeerde Stichting tot Bijstand van Emigranten en Geëmigreerden instelling
 • Nederland
Christelijke Middenstandsbond instelling
 • Nederland
Christelijk Nationaal Vakverbond instelling
 • Nederland
Stichting Nederlands Emigratie Fonds instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Gewestelijke Arbeidsbureaus instelling
 • Nederland
Ministerie van Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië instelling
 • Nederland
P.J. Meertens-Instituut instelling
 • Nederland
Zijlstra, Jelle persoon
 • Nederland
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van Scheepvaart instelling
 • Nederland
Joosten, Jan Theodoor M. persoon
 • Nederland
251 bestanden gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 6 »