Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Emigratie zoeken

Vrij zoeken

Naam
Zoek type: alle gegevens
alleen personen
alleen instellingen
Land van herkomst

Toon zoekformulier Verberg zoekformulier

Zoekresultaten:

50 bestanden gevonden pagina: 1
Naam Persoon /
Instelling
Land van
herkomst
Aartsbisdom Utrecht instelling
 • Nederland
Algemene Emigratie Centrale instelling
 • Nederland
Beeld en Geluid Nederland instelling
 • Nederland
Bisdom Breda instelling
 • Nederland
Bisdom Haarlem instelling
 • Nederland
Bisdom 's-Hertogenbosch instelling
 • Nederland
Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor de Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden instelling
 • Nederland
Centraal Plan Bureau instelling
 • Nederland
Christelijke Emigratie Centrale instelling
 • Nederland
De Nederlandsche Bank instelling
 • Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland, Deputaten voor de Emigratie instelling
 • Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), Generale Synode instelling
 • Nederland
Gereformeerde Stichting tot Bijstand van Emigranten en Geëmigreerden instelling
 • Nederland
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; Emigratie Stichting van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond instelling
 • Nederland
Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden instelling
 • Nederland
Ministerie van Algemene Zaken instelling
 • Nederland
Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst (en taakvoorgangers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bureau Internationale Technische Hulp (en taakopvolger) instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap / Ambassade te Rio de Janeiro, Brazilië instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands commissariaat te Bandung (Indonesië) instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Economische Zaken instelling
 • Nederland
Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Justitie instelling
 • Nederland
Ministerie van Koloniën instelling
 • Nederland
Ministerie van Landbouw, Directie van de Landbouw instelling
 • Nederland
Ministerie van Maatschappelijk Werk instelling
 • Nederland
Ministerie van Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië instelling
 • Nederland
Ministerie van Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse Emigratie Dienst instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland) instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau instelling
 • Nederland
Ministerraad (en onderraden) instelling
 • Nederland
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Synode instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie instelling
 • Nederland
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda instelling
 • Nederland
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond instelling
 • Nederland
Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (en taakopvolger) instelling
 • Nederland
Nederlands Verbond van Vakverenigingen instelling
 • Nederland
Provinciaal Bestuur, Groningen instelling
 • Nederland
Provinciaal Bestuur, Overijssel instelling
 • Nederland
Rooms-katholieke orden, congregaties en seculiere instituten actief in overzeese missies instelling
 • Nederland
Stichting Landverhuizing Nederland instelling
 • Nederland
Stoomvaart Maatschappij Nederland instelling
 • Nederland
Tweede Kamer van de Staten-Generaal instelling
 • Nederland
50 bestanden gevonden pagina: 1