Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Emigratie zoeken

Vrij zoeken

Naam
Zoek type: alle gegevens
alleen personen
alleen instellingen
Land van herkomst

Toon zoekformulier Verberg zoekformulier

Zoekresultaten:

47 bestanden gevonden pagina: 1
Naam Persoon /
Instelling
Land van
herkomst
Aartsbisdom Utrecht instelling
 • Nederland
Algemene Emigratie Centrale instelling
 • Nederland
Bisdom Breda instelling
 • Nederland
Bisdom Haarlem instelling
 • Nederland
Bisdom 's-Hertogenbosch instelling
 • Nederland
Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters en andere Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland instelling
 • Nederland
Christelijke Emigratie Centrale instelling
 • Nederland
Commissaris der Koningin in de provincie Friesland instelling
 • Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland, Deputaten voor de Emigratie instelling
 • Nederland
Katholieke Centrale Emigratie Stichting instelling
 • Nederland
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; Emigratie Stichting van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond instelling
 • Nederland
Katholieke Nederlandse Boerinnenbond instelling
 • Nederland
Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden instelling
 • Nederland
Ministerie van Algemene Zaken instelling
 • Nederland
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Armwezen (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse Missie; Ambassade en Consulaat te Parijs, Frankrijk instelling
 • Nederland
Ministerie van Economische Zaken instelling
 • Nederland
Ministerie van Financiën, Administratie der Belastingen (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Justitie instelling
 • Nederland
Ministerie van Landbouw instelling
 • Nederland
Ministerie van Landbouw, Directie van de Landbouw instelling
 • Nederland
Ministerie van Landbouw, Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Arbeidsverhoudingen (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, afdeling Sociale Verzekering (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse Emigratie Dienst instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland) instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau instelling
 • Nederland
Ministerraad (en onderraden) instelling
 • Nederland
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond instelling
 • Nederland
Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Synode instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie instelling
 • Nederland
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda instelling
 • Nederland
Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (en taakopvolger) instelling
 • Nederland
Nederlands Verbond van Vakverenigingen instelling
 • Nederland
Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant instelling
 • Nederland
Provinciaal Bestuur, Overijssel instelling
 • Nederland
Stichting Humanistisch Centrum "Mens en Wereld", emigratiecommissie instelling
 • Nederland
Stichting Landverhuizing Nederland instelling
 • Nederland
Tweede Kamer van de Staten-Generaal instelling
 • Nederland
Vereniging tot stichting van volkshogescholen instelling
 • Nederland
47 bestanden gevonden pagina: 1