Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Internationale correspondentiebond "Kosmos" Amsterdam 1899-06-19 nr. 63

04-07-1899
02-07-1902

1898-03-26
Vereeniging van Administratief personeel bij de Politie der Gemeente Amsterdam, genaamd: "Ontwikkeling en Belang" Amsterdam 1899-06-19 nr. 61

02/03-07-1899

1893-10-08
Vereeniging "Israëlitisch Burgerziekenhuis" Amsterdam 1883-08-19 nr. 35

17-10-1883

Nederlandsche Smeden-Vereeniging Amsterdam 1887-09-22 nr. 2

15-11-1887

Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Werkliedenvereeniging "Wees getrouw" Amsterdam 1899-06-07 nr. 38

22-06-1899

1899-03-19
Amstels Vriendenkring "Kunst na arbeid" Amsterdam 1899-05-30 nr. 43

15-06-1899

1890-06-06
Vereeniging tot "bevordering van de belangen der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam" Amsterdam 1883-10-31 nr. 21

18-01-1884
19-07-1902

Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885-05-03 nr. 29

24-06-1885

Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam Amsterdam 1887-07-26 nr. 24

13-11-1887

Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal Amsterdam 1896-07-20 nr. 27

08-09-1896

1894-05-01
Scheepmakersvereeniging "Eendracht" Amsterdam 1896-07-29 nr. 42

09-09-1896

1896-02-27
Sportvereeniging "Het Willemspark" Amsterdam 1896-07-29 nr. 41

09-09-1896

1896-07-01
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1899-06-02 nr. 46

14-06-1899

1899-01-09
Amsterdamsche wijkverpleging Amsterdam 1899-05-27 nr. 80

14-06-1899

1899-03-01
Rederijkerskamer "Helmers", onder de zinspreuk "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1899-05-23 nr. 58

09-06-1899

1859-06-06
Berieth Abraham (Verbond van Abraham) Amsterdam 1892-03-29 nr. 24

22-04-1892

1890-09-10
Vereeniging "Neêrland's Werkman" Amsterdam 1866-09-04 nr. 45

29-09-1866
19-06-1880
25-09-1891
20-10-1892

Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Protestantenbond Amsterdam 1896-06-19 nr. 26

11-08-1896

1896-03-06
Vereeniging tot verbetering van de koffie-cultuur Amsterdam 1896-06-26 nr. 40

09/10-08-1896

1896-05-12
Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging) Amsterdam 1896-06-05 nr. 40

08-08-1896

1895-11-14
Amsterdamsche Sigaren-winkeliersvereeniging Amsterdam 1896-06-18 nr. 38

11-08-1896
12-09-1899

1895-01-01
De Broederschap der ontvangers, van de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in Nederland Amsterdam 1896-06-25 nr. 39

21-08-1896

1889-08-17
Handelsreizigers-vereeniging "Onder Vrienden" Amsterdam 1896-06-25 nr. 35

19-08-1896

1896-01-01
Oranjes Vriendenkring Amsterdam 1896-07-07 nr. 40

26-08-1896

1894-09-01
Mannen-zangvereeniging "Orpheon" Amsterdam 1896-07-07 nr. 41

28-18-1896

1893-01-01
Gemengde Zangvereeniging "Orpheus" Amsterdam 1896-07-03 nr. 47

22-08-1896

1888-11-01
Centrale gemeente-werkliedenbond Amsterdam 1896-07-02 nr. 38

23/24-08-1896

1893-07-01
Christelijke Jongelings-vereeniging "Théofilus" Amsterdam 1896-07-21 nr. 41

03-09-1896

1890-09-21
Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor handswerklieden in Nederland Amsterdam 1896-07-11 nr. 38

28-08-1896

1896-01-25
Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek" Amsterdam 1887-01-01 nr. 11

22-03-1887
06/07-07-1902

Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

Vereeniging "Wie denkt overwint" Amsterdam 1888-04-13 nr. 13

03-05-1888

Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Sophia-vereeniging tot bescherming van dieren Amsterdam 1875-03-27 nr. 29

24-06-1875
27-07-1879

Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige Zending Amsterdam 1873-05-31 nr. 25

30-07-1873
13-09-1892
11-07-1902

1872-11-06
De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Meubelmakersvereeniging "Amstel's Eendragt" Amsterdam 1868-10-06 nr. 43

30-10-1868
12-09-1874
18-10-1884
30-08-1893

Scherpschutters-Vereeniging "Neerlands Burgerwacht" Amsterdam 1873-09-07 nr. 20

20-02-1891
03-12-1896

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Gereformeerde Kweekschool tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1887-01-16 nr. 2

01-04-1887

Nederlandsche Vereeniging van Dilettant-Photographen "Helios" Amsterdam 1889-05-27 nr. 31

04/05-08-1889

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

Amsterdamsche Arbeiders-Maatschappij Amsterdam 1887-12-10 nr. 32

14-02-1888

Turnvereeniging "Holland" Amsterdam 1887-09-21 nr. 28

29-10-1887

Vereeniging van aandeelhouders in de Deltic Investment Company Amsterdam 1895-03-05 nr. 25

23-04-1895
06-08-1895

1895-02-18
Gecombineerde Oranjevereeniging "Trouwe Vrienden" Amsterdam 1895-03-28 nr. 17

18-04-1895

1893-07-15
Deutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Amsterdam (Duitsche Evangelisch-Luthersche gemeente te Amsterdam) Amsterdam 1895-04-05 nr. 21

28-05-1895

1895-03-06
Amsterdamsche vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Amsterdam 1895-03-26 nr. 2

29-05-1895
24-01-1899

1895-01-05
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.