Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: « 1 2 3 4 5 645 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "de spaarbank te Brielle" Brielle 1873-07-23 nr. 54

13-08-1873
30-04-1878

Vereeniging "De Gereformeerde Gemeente" Brielle 1881-06-09 nr. 92

30-08-1881
12-01-1885

De Nederlandsche Vlag Brielle 1894-10-19 nr. 31

17-11-1894

1893-10-19
Volksnut Brielle 1893-05-10 nr. 28

13-06-1893

Vereeniging tot opneming en verzorging van Weezen en Verlatenen in het Nationaal Geuzengesticht "Wilhelmus van Nassauen" Brielle 1873-08-30 nr. 34

16-09-1873
26-09-1878
15-12-1886
05-12-1894
27-04-1900
11-10-1902

Vereeniging ter bevordering van het ambachtsonderwijs op de eilanden Voorne en Putten Brielle 1898-06-15 nr. 40

02-07-1898

1898-04-13
Hulpvereeniging "Brielle" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Brielle 1881-05-13 nr. 27

18-08-1881

Harmonie-vereeniging "Eendracht maakt macht" Capelle aan den IJssel 1899-08-22 nr. 46

07-09-1899

1899-03-06
Vereeniging tot instandhouding en stichting van "Scholen met den Bijbel" Capelle aan den IJssel 1886-06-18 nr. 30

14-07-1886

De Kerkelijke Kas Capelle aan den IJssel 1890-05-21 nr. 24

09-08-1890

De Kerkelijke Kas Charlois 1888-01-20 nr. 16

30-03-1888
01-04-1890

Vereeniging tot stichting en instandhouding van "Scholen met den Bijbel" Charlois 1882-05-03 nr. 27

03-09-1882
07-08-1896

Eerste hulp bij ongelukken Charlois 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1901-10-31
Christelijke Jongelingsvereeniging "Thimotheüs" Charlois 1902-04-01 nr. 32

15-04-1902

1901-12-23
Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag te Charlois, gemeente Rotterdam Charlois 1902-07-07 nr. 68

26-07-1902

1902-02-19
De Vrije Kerk of de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis Charlois 1896-01-10 nr. 5

11-03-1896

1894-08-01
Het onderling ziekenfonds "Hulp in nood" Charlois 1895-06-12 nr. 45

17-07-1895

1894-07-10
Vereeniging Linker Maasoever ter bevordering van de belangen van het land- en tuinbouwbedrijf Charlois 1903-05-05 nr. 78

04-06-1903

1902-12-19
Christelijke Vereeniging "Elim" op de Buurtschap de Heide Charlois 1875-07-30 nr. 56

04-09-1875

Algemeene Werkliedenvereeniging, onder de zinspreuk "Door ons, voor ons" Charlois 1894-05-29 nr. 50

04-07-1894

Vereeniging tot oprigting en instandhouding eener Bewaarschool Charlois 1867-11-24 nr. 26

18-12-1867

Christelijke Jongelingsvereeniging "Eben-Haëzer" Charlois (Straatweg) 1893-03-01 nr. 25

17-03-1893

Vereeniging van gemeente-secretarissen, ontvangers en ambtenaren ter secretarie, "De Hoeksche Waard" Crooswijk 1902-07-26 nr. 35

21-08-1902

1902-01-21
Afdeeling "de Lier" der Vereeniging "Westland" De Lier 1899-06-01 nr. 44

18/19-06-1899

1891-03-26
Het Suppletiefonds De Lier 1894-01-06 nr. 17

21-02-1894

1894-01-01
Tuinbouwvereeniging tot stichting en exploitatie van een veilingsgebouw te de Lier De Lier 1903-08-17 nr. 39

13/14-09-1903

1903-01-23
Vereeniging voor Chirstelijk volksonderwijs te De Lier De Lier 1895-06-21 nr. 39

16-07-1895

1895-04-02
Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs De Lier 1872-06-01 nr. 11

25-06-1872
24-04-1896
14/15-04-1901

Gereformeerde Zondagschool-vereeniging "David" De Mijl 1900-11-12 nr. 46

01-12-1900

1900-02-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding van vrije Christelijke scholen op Gereformeerden grondslag te De Mijl, gemeente Dubbeldam De Mijl 1903-03-13 nr. 7

16-04-1903

1902-02-11
Vereeniging "Een School met den Bijbel" Delfshaven 1883-11-17 nr. 29

31-01-1884

De Kerkelijke Kas in de kerkelijke gemeente van Delfshaven Delfshaven 1888-04-23 nr. 20

17-06-1888

Aloysius-Vereeniging Delfshaven 1878-05-07 nr. 26

12-07-1878

Vereeniging tot uitbreiding van het Godsrijk in en buiten Delftshaven Delfshaven 1862-11-01 nr. 90

12-11-1862

Vereeniging "Concordia" Delfshaven 1882-08-04 nr. 49

21-11-1882

Genootschap "Kunstliefde" Delfshaven 1885-01-19 nr. 32

17-03-1885

Muziekvereeniging "Piet Hein" Delfshaven 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1902-03-19
Christelijke Jongelingsvereeniging "Theofilus" Delfshaven 1884-10-21 nr. 63

12-12-1884

Delftsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Sparta" Delft 1894-08-30 nr. 62

14/15-10-1894

1885-10-29
De Radicale kiesvereeniging "Maatschappelijke Hervorming", afdeeling Delft van den Radicalen Bond Delft 1898-04-30 nr. 69

15/16-05-1898

1891-03-13
Werkliedenvereeniging "Algemeen Belang" Delft 1898-04-04 nr. 38

21-04-1898

1892-05-01
Vereeniging van Nederlandsche Brievenbestellers te Delft, genaamd "de Post" Delft 1892-04-23 nr. 23

19-05-1892

Societeit "Door Eendracht Verbonden" Delft 1889-10-05 nr. 20

11-02-1890

Scherpschuttersvereeniging "De Transvaal" Delft 1896-07-24 nr. 32

08-09-1896

1896-04-01
Delftsche Arbeidersmaatschappij Delft 1896-06-25 nr. 34

18-08-1896

1895-11-25
Delftsche IJsclub Delft 1887-10-22 nr. 21

14-12-1887

Vereeniging Delftsche-Studentenweerbaarheid Delft 1891-02-13 nr. 23

29/30/31-03-1891
06-06-1896

Maatschappelijke belangen Delft 1900-04-04 nr. 16

19-04-1900
30-09-1903

1898-10-01
Vereeniging van administratieve ambtenaren der artillerie-inrichtingen Delft 1901-03-16 nr. 34

05/06-04-1901

1900-03-23
Kindervoeding en -kleeding Delft 1901-04-12 nr. 77

27-04-1901

1898-11-08
Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: « 1 2 3 4 5 645 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.