Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: « 1 2 3 4 5 6 745 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Scherpschuttersvereeniging 'Het Vaderland' Delft 1897-01-09 nr. 9

28-01-1897

1884-07-13
Frederik Hendrik Delft 1896-12-18 nr. 7

03/04-01-1897

1867-11-22
Warmoeziersvereeniging "De Delftsche Groentenveiling" Delft 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1901-04-10
Roomsch-Katholieke geheel-onthouders-vereeniging tot bestrijding van het alcoholisme, onder de bescherming van den Heiligen aartsengel Michaël Delft 1898-03-02 nr. 12

20/21-03-1898

1897-05-01
Nederlandsche Bond "Maatschappelijk Belang" Delft 1889-02-15 nr. 13

27-03-1889
04-02-1893
28-01-1896
27-04-1900

Nederlandsche glasblazersbond Delft 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1902-10-28
Timmerliedenvereeniging "Rechten naast plichten", afdeeling Delft en omstreken van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond Delft 1896-03-20 nr. 13

04-06-1896

1895-03-01
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw" Delft 1901-12-14 nr. 56

24-12-1901

1897-11-17
Delftsche Handelsvereeniging Delft 1886-09-06 nr. 19

24-10-1886

De Delftsche Studentenbond Delft 1897-12-01 nr. 25

25/26/27-12-1897
10-04-1901

1897-10-30
Delftsche IJsvereeniging Delft 1897-11-04 nr. 23

26-11-1897

1896-10-01
Zangvereeniging voor gemengd koor "Zanglust" Delft 1892-09-09 nr. 27

16/17-10-1892

Vereeniging "de Gereformeerde Gemeente" Delft 1885-08-02 nr. 23

08-09-1885

"Afdeeling Delft" van de Unie "Een School met den Bijbel" Delft 1881-06-07 nr. 69

20-08-1881
20-06-1891

Delftsche Studenten Roeivereeniging "Laga" Delft 1882-01-02 nr. 33

22-03-1882
11-11-1893

Vereeniging "Kunst en Vriendschap" Delft 1890-08-16 nr. 28

12-11-1890
05-11-1901

1879-05-09
De verfraaiings-vereeniging "Delfia" Delft 1897-12-24 nr. 11

09/10-01-1898

1897-07-23
De Rijkswerkman Delft 1897-12-24 nr. 12

12-01-1898

1897-08-05
Muziekvereeniging "de Delftsche Harmonie" Delft 1875-03-24 nr. 13

23-06-1875

Scherpschutterscollege "Olympia" Delft 1884-07-21 nr. 47

04-11-1884

Delftsche Cricket- en Footballclub "Concordia" Delft 1903-02-20 nr. 56

22/23-03-1903

1885-10-15
Indologisch Studentencorps Delft 1896-03-02 nr. 27

06-05-1896
10-03-1899

1895-12-04
Schildersgezellen-vereeniging "Gemeenschappelijk Belang" Delft 1895-07-20 nr. 51

20-08-1895

1894-01-08
Vereeniging van het onderling informatie- en schuldvorderingbureau, afdeeling van de "Delftsche Handelsvereeniging" Delft 1895-06-29 nr. 41

15-08-1895

1895-02-01
Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid Delft 1892-05-27 nr. 42

07-07-1892

1891-10-01
Roei-, cricket-, gymnastiek- en schermvereeniging "De Delftsche Sport" Delft 1886-04-09 nr. 14

21-05-1886

Gymnastiekvereeniging "Lichaamsontwikkeling" Delft 1881-06-28 nr. 108

30-08-1881
15-09-1894

Delftsche Slagersvereeniging Delft 1889-07-26 nr. 35

22-11-1889
25-08-1896

Bond van werklieden, in dienst der gemeente Delft Delft 1900-05-21 nr. 122

10/11-06-1900
02-09-1903

1900-01-18
Delftsche Patroonsvereeniging Delft 1898-08-29 nr. 67

08-09-1898

1898-05-31
Kleermakersvereeniging "Door vereeniging verbetering" Delft 1898-08-30 nr. 77

07-09-1898

1898-04-06
Kleermakersvereeniging "Streven naar verbetering" Delft 1898-07-27 nr. 30

11-08-1898

1896-08-10
Vereeniging van Delftsche schilderspatroons onder den naam van "St. Lucas" (afdeeling van den Nederlandschen schildersbond) Delft 1898-10-25 nr. 35

08-11-1898

1897-04-12
Kiesvereeniging "Burgerplicht" Delft 1888-02-27 nr. 16

10-04-1888

Delftsche Stenografen-club Delft 1903-01-10 nr. 12

06-02-1903

1901-10-04
Vereeniging van onderofficieren en korporaals van het bataljon dienstdoende schutterij Delft 1895-12-05 nr. 4

31-01-1896

De Kerkelijke Kas Delft 1887-08-05 nr. 25

14-09-1887

Rehoboth Delft 1896-11-09 nr. 60

29/30-11-1896

1896-08-01
Delftsche Werkmansvereeniging Delft 1873-09-21 nr. 17

05-03-1874
17/18-03-1889
07-03-1894
22/23-07-1900

Indologische Vereeniging Delft 1892-01-19 nr. 26

16-02-1892

1882-02-19
Nuttig samenzijn Delft 1893-03-14 nr. 17

02/03/04-04-1893

1889-09-26
Gezelschap "Leeghwater" Delft 1889-12-10 nr. 26

27-02-1890

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Delft Delft 1894-04-09 nr. 6

16-05-1894

1888-09-29
Gemengde zangvereeniging "Polyhymnia" Delft 1898-06-23 nr. 26

06-07-1898

1896-02-04
Vereeniging "Donar" Delft 1886-04-10 nr. 3

21-05-1886

Philalethes Delft 1898-06-20 nr. 33

10/11-07-1898

1898-03-10
Delftsche Coöperatieve Winkelvereeniging Delft 1873-08-19 nr. 51

21-01-1874

Gymnastiek- en schermvereeniging "Lycurgus" Delft 1885-02-27 nr. 17

25-04-1885

Leesvereeniging Delft 1881-06-16 nr. 51

30-08-1881
05-07-1887

Schermvereeniging "St. Michael" Delft 1903-03-23 nr. 40

18-04-1903

1897-07-11
Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: « 1 2 3 4 5 6 745 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.