Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: « 1 2 3 4 545 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging Rotterdam 1865-11-30 nr. 53

16-12-1865
09-08-1870
12-02-1876
17/18-06-1894

Vereeniging "Licht, Liefde, Leven" Den Haag 1865-12-28 nr. 58

07-01-1866
21-04-1870
10-05-1885
07-12-1894

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Den Haag 1866-02-24 nr. 67

17-03-1866

Vereeniging "Laat de Kinderkens tot mij komen" Ridderkerk 1866-04-23 nr. 81

16-05-1866
24-12-1890
27-09-1892
05-07-1895
18/19-10-1896
11-07-1899
24-08-1899

Vereeniging "De Oud Gereformeerde Gemeente" Den Haag 1866-04-26 nr. 74

23-05-1866
14/15-08-1892

Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland Rotterdam 1866-05-17 nr. 55

10-06-1866
05-07-1885
11-07-1900

De Leidsche Schouwburg-Vereeniging Leiden 1866-05-18 nr. 49

13-06-1866
06-09-1881
19-07-1894

Rotterdamsche Lichterschippers-Vereeniging onder de zinspreuk Loon naar Werken Rotterdam 1866-06-29 nr. 55

24-08-1886

Vereeniging ter bevordering van Christelijke belangen Kralingen 1866-08-20 nr. 80

09-09-1876
11-02-1891

Vereeniging "Arena" Schiedam 1866-09-18 nr. 49

11-10-1866
03-06-1869

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Overschie 1866-09-24 nr. 77

18-10-1866
23-07-1896

Vereeniging tot het instandhouden van eene Bewaar-, Naai- en Breischool en tot Godsdienstig Christelijke opleiding en ontwikkeling, mitsgaders van eene bijzondere school voor het lager onderwijs te Voorschoten Voorschoten 1866-10-07 nr. 25

31-10-1866
20-09-1868
01/02-01-1896

Vereeniging van Gisthandelaren Schiedam 1866-11-09 nr. 80

17-11-1866
23-10-1867
15-08-1868
08-02-1871
28-03-1872
29-08-1872
07-06-1874
30-06-1875
10-08-1877
04-02-1883

Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1866-11-12 nr. 77

29-11-1866
01-12-1871
03-02-1893

Vereeniging tot het houden eener Zondagschool en tot Evangelisatie in de gemeente Dubbeldam Dubbeldam 1866-11-27 nr. 71

12-12-1866

Diaconessen-Inrichting Den Haag 1866-12-08 nr. 60

16-12-1866
06-06-1896

Vereeniging tot welzijn van de Jeugd der Hervormde Gemeente te Wassenaar Wassenaar 1867-01-03 nr. 55

25-01-1867
29-11-1884

Vereeniging tot instandhouding eener Gereformeerde School te Maasland Maasland 1867-01-10 nr. 55

27-01-1867
17-03-1885
16-09-1887
14-08-1890
19-05-1896

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Zevenhoven 1867-01-12 nr. 77

29-01-1867

Vereeniging "Rusthof" Den Haag 1867-01-21 nr. 108

06-02-1867
05-07-1877

Vereeniging tot het oprichten en uitgeven van een Dagblad, onder den naam van "Dagblad van Nederland" Den Haag 1867-02-03 nr. 24

09-02-1867

Vereeniging ter bevordering en instandhouding van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs aan de Nieuwerbrug Waarder 1867-02-15 nr. 74

27-02-1867

Onderlinge Vereeniging van en voor den werkenden stand, onder de zinspreuk "Eendragt maakt magt" Den Haag 1867-03-15 nr. 57

05-04-1867

Vereeniging tot "verbetering van den gezondheidstoestand te 's-Gravenhage" Den Haag 1867-03-17 nr. 19

14-04-1867
27-04-1872
17-04-1896

De Arbeiders-Vereeniging Leiden 1867-03-19 nr. 69

16-04-1867

Vereeniging tot oprigting van bijzondere scholen voor Christelijk lager en uitgebreid lager onderwijs en vrouwelijke handwerken Bodegraven 1867-04-16 nr. 79

15-05-1867

Nieuwe Gustaaf Adolf-Vereeniging Rotterdam 1867-04-17 nr. 68

16-05-1867

Scherpschuttersvereeniging Den Haag 1867-05-07 nr. 65

13-06-1867

Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen Zwammerdam 1867-05-12 nr. 10

26-06-1867
21-08-1895

Vereeniging voor Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs Vlaardingen 1867-05-16 nr. 108

27-06-1867
19-01-1886

Leidsche Scherpschutters-Vereeniging Leiden 1867-06-23 nr. 20

08-08-1867
17-10-1899

Vereeniging tot bevordering van 's Lands-Weerbaarheid Rotterdam 1867-07-22 nr. 44

21-08-1867
13-07-1869
22-10-1901

Het Anti-Dagbladzegel-verbond Rotterdam 1867-08-02 nr. 39

28-08-1867

Maatschappij tot nut van den Javaan Rotterdam 1867-10-24 nr. 57

27-11-1867
30-11-1870
04-08-1876

Vereeniging tot oprigting en instandhouding eener Bewaar-, Brei- en Naaischool Goedereede 1867-11-10 nr. 11

13-12-1867

Vereeniging van de H. Elisabeth Delft 1867-11-21 nr. 76

19-12-1867

Vereeniging tot oprigting en instandhouding eener Bewaarschool Charlois 1867-11-24 nr. 26

18-12-1867

Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen Alphen aan den Rijn 1867-12-08 nr. 47

09-01-1868
20/21-12-1896

Vereeniging "tot Nut van den Behoeftigen stand" Hardinxveld 1868-01-23 nr. 65

05-02-1868

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Gouda 1868-02-05 nr. 74

11-02-1868
15-09-1896

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Schiedam 1868-06-20 nr. 65

21-07-1868

Vereeniging genaamd "Werkinrichting" Noordwijk 1868-07-04 nr. 9

30-07-1868
14-02-1874
06-04-1888
26/27-04-1896
26-06-1902

Vereeniging "Nut en Genoegen" Leiden 1868-07-22 nr. 43

19-08-1868
29-07-1893

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs Alblasserdam 1868-10-30 nr. 15

22-11-1868
08-03-1892
09-02-1898

Vereeniging tot het stichten en instandhouden van Bewaarscholen in de gemeente Sliedrecht Sliedrecht 1869-03-04 nr. 9

28-03-1869
05-06-1884
05-05-1896

Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Zeewezen en Scheepvaart Den Haag 1869-04-20 nr. 17

26-04-1869

Letterkundige Vereeniging "Joost van den Vondel" onder de zinspreuk "Nut en Vermaak" Den Haag 1869-04-24 nr. 14

27-05-1869
03-10-1880

Pomologische Vereeniging Boskoop 1869-06-09 nr. 24

27/28-06-1869
11-01-1898
08-09-1899

Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Hazerswoude 1869-08-10 nr. 11

22-08-1869
24-12-1890
01-11-1900

De Ambachtschool Rotterdam 1869-10-01 nr. 20

11-11-1869
01/02-10-1899

Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: « 1 2 3 4 545 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.