Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Christelijke bakkersgezellenvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1903-12-03
De Gereformeerde Gemeente van Rotterdam Rotterdam 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1903-10-19
Vereeniging van leeraren in het boekhouden te Rotterdam Rotterdam 1903-09-19 nr. 7

16-10-1903

1903-09-04
Warmoeziersvereeniging: "De Rotterdamsche Groentenveiling" Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

24-12-1903

1903-07-31
Vriendschap en Steun Rotterdam 1903-07-27 nr. 72

20-08-1903

1903-05-17
Broederschap van verificateurs der directe belastingen, invoerrechten en accijzen in Nederland, K. B. 1882 Rotterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-05-17
Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Rotterdam 1903-07-03 nr. 51

01-08-1903

1903-05-01
Antirevolutionaire Propaganda-Club "Feijenoord" Rotterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1903-04-29
Christelijke meubelmakers- en aanverwante vakvereeniging "Helpt Elkander" Rotterdam 1903-07-20 nr. 57

18-08-1903

1903-04-28
Rotterdamsche touwslagersvereeniging "Door Eendracht verbonden" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

08-12-1903

1903-03-30
Vereeniging van Rotterdamsch tramwegpersoneel "Ons Belang" Rotterdam 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1903-03-06
Protestantsch Christelijke Bond van gemeente-werklieden Rotterdam 1903-06-20 nr. 56

22-07-1903

1903-03-04
De Gereformeerde Kruisgemeente Rotterdam 1903-04-27 nr. 97

31-05-01/02-06-1903

1903-03-01
Vereeniging van assistent-machinisten der gemeentelijke handelsinrichtingen, onder de zinspreuk: "Onderlinge Ontwikkeling" Rotterdam 1903-06-02 nr. 68

18-07-1903

1903-02-08
Invoerrechten en Accijnzen Rotterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-01-29
Rotterdamsche Stalhoudersvereeniging Rotterdam 1903-05-30 nr. 65

24-06-1903

1903-01-27
Werkliedenvereeniging "Delfshaven", afdeeling van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1902-12-03
Christelijke timmerlieden en machinale houtbewerkersvereeniging "Arbeid adelt" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1902-11-27
Vereeniging voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs te Rotterdam Rotterdam 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1902-11-27
Vereeniging "Volharding" tot heffing van statiegeld voor ledig fust Rotterdam 1903-02-27 nr. 11

26-03-1903

1902-11-20
De nationale organisatie van accountants Rotterdam 1903-03-13 nr. 7

19/20-04-1903

1902-11-15
Rotterdamsche Sloopersvereeniging "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1903-10-26 nr. 41

19-11-1903

1902-11-12
Vrijzinnig-democratische kiesvereeniging Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-11-05
Rijtuig- en wagenmakersvereeniging "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1902-09-26
Bond van inspecteurs bij de Rotterdamsche politie Rotterdam 1902-12-08 nr. 49

01/02-01-1903

1902-09-16
Tooneelvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1902-07-23
Rotterdamsche Vijlenkappersvereeniging "Streven naar verbetering" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

03-10-1903

1902-07-04
Rotterdamsche straatmakersvereeniging "Hulp bij ziekte" Rotterdam 1903-02-07 nr. 18

28-02-1903

1902-07-01
Oranje-vereeniging "Het Oosten" tot veredeling van volksvermaken te Rotterdam Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1902-06-28
Aanwervingsbureau voor Rotterdamsche reeders Rotterdam 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1902-06-26
Vereenigde corporatiën van neutrale beëdigde meters en wegers Rotterdam 1902-10-07 nr. 17

23-10-1902

1902-06-19
Dansclub "Excelsior" Rotterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1902-06-08
Christelijk instituut voor meisjes Rotterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1902-05-14
Overmaasche Tuindersvereeniging "Confidentia" Rotterdam 1902-08-23 nr. 41

13-09-1902

1902-05-10
Rotterdamsche athletiek-vereeniging "Door wielrijden vereenigd" Rotterdam 1902-12-12 nr. 33

03-01-1902

1902-04-01
Vereeniging tot verfraaiing van Rotterdam en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Rotterdam 1902-06-30 nr. 31

16-07-1902

1902-03-26
Muziekvereeniging van Post- en Telegraafbeambten "De Rotterdamsche Postfanfare" Rotterdam 1902-08-23 nr. 44

16-09-1902

1902-03-19
Rotterdamsche schermvereeniging "Lagardére" Rotterdam 1903-11-17 nr. 42

15-12-1903

1902-03-19
Zuidhollandsche vereeniging van de afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-03-16
De Algemeene Rotterdamsche Bestuurdersbond Rotterdam 1902-09-02 nr. 46

30-09-1902

1902-02-23
Protestantsch-Christelijke ijzer- en metaalbewerkers- en aanverwante vakliedenvereeniging "Samenwerking" Rotterdam 1902-09-13 nr. 21

04-10-1902

1902-02-14
Vereeniging van patroons in het havenbedrijf te Rotterdam Rotterdam 1902-03-08 nr. 41

27-03-1902

1902-01-08
Rotterdamsche vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

22/23-06-1902

1902-01-01
R.M.K.B. (Rotterdamsche marktkoopliedenbond) "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1902-04-01 nr. 32

15-04-1902

1901-12-18
Amateur-Fotografenvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1902-02-15 nr. 14

01-03-1902

1901-12-01
De Rotterdammer Rotterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1901-11-25
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Gereformeerd lager onderwijs in het Noordelijk deel van Rotterdam Rotterdam 1902-03-08 nr. 41

27-03-1902

1901-10-28
Roomsch-Katholieke Arbeiderskiesvereeniging Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-10-11
Amusantenclub "Kunst en vermaak" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

07/08-06-1903

1901-10-10
Vereeniging tot instandhouding en verfraaiing van het plantsoen op het Koningin Emmaplein te Rotterdam Rotterdam 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-09-27
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.