Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 811 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Bierhuishoudersbond Rotterdam 1897-12-02 nr. 28

24-12-1897
31-01-1899

1897-01-01
Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te Feijenoord en Hillesluis Rotterdam 1897-03-09 nr. 14

24-03-1897

1896-12-06
Oranjevereeniging "Het Noorden" Rotterdam 1897-03-12 nr. 22

04/05-04-1897

1896-11-27
Zuidhollandsche ijsvereeniging, afdeeling Rotterdam en omstreken Rotterdam 1897-07-22 nr. 40

10-08-1897

1896-11-21
Tooneelvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1901-08-20 nr. 36

03-09-1901

1896-11-17
Glasbond Rotterdam 1896-12-07 nr. 101

25/26/27/28-12-1896
18-07-1899

1896-11-09
Vereeniging van schilderspatroons onder den naam van Verzekeringsbank "Lucas" Rotterdam 1898-10-25 nr. 37

09-11-1898

1896-11-01
Groen van Prinsterer-vereeniging Rotterdam 1897-06-17 nr. 53

04/05-07-1897

1896-10-08
Kynologen-(hondenkenners-)vereeniging "Nederland" Rotterdam 1897-02-18 nr. 16

07/08-03-1897

1896-09-17
Schermvereeniging "Jan van Schaffelaar" Rotterdam 1898-03-16 nr. 31

02-04-1898

1896-09-01
Rotterdamsche tooneelvereeniging "Ons Genoegen" Rotterdam 1901-10-09 nr. 56

20/21-10-1901

1896-08-10
Bond van gymnastiekonderwijzers-vereenigingen in Nederland Rotterdam 1901-05-22 nr. 90

09/10-06-1901

1896-08-01
Vereeniging van huiseigenaren "Onderling belang" aan den linker-Maasoever, gemeente Rotterdam Rotterdam 1896-09-07 nr. 26

06-10-1896

1896-08-01
Patroonsvereeniging Rotterdamsche Bouwkring "Algemeen Belang" Rotterdam 1897-02-04 nr. 36

20-02-1897
16/17-07-1899

1896-08-01
Premieclub "De Volharding" van geaffecteerden en adspiranten van brandspuit no.14 Rotterdam 1898-06-15 nr. 42

30-06-1898

1896-07-28
Onderlinge premieclub "de Concurrent" Rotterdam 1898-01-08 nr. 32

19-01-1898
12-09-1903

1896-07-06
Declamatieclub Mutua Amicitia Rotterdam 1898-02-15 nr. 3

24-02-1898

1896-07-02
Vrijliedenvereeniging "Handel en scheepvaart" Rotterdam 1897-06-12 nr. 54

26-06-1897

1896-05-16
Rotterdamsche werklieden-mannen-zangvereeniging 'Harmonie' Rotterdam 1897-02-12 nr. 29

05-03-1897

1896-05-10
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van hospitalen in China ten dienste der medische zorg Rotterdam 1896-09-17 nr. 39

09-10-1896

1896-04-22
Schietvereeniging "Krugers Vrienden" Rotterdam 1897-12-30 nr. 3

13-01-1898

1896-04-01
Wielrijdersvereeniging D.A.V.O. (Door acht vrienden opgericht) Rotterdam 1897-07-08 nr. 54

28-07-1897
05/06-08-1900

1896-04-01
Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond Rotterdam 1897-07-24 nr. 43

10-08-1897

1896-04-01
Rotterdamsche lood- en zinkwerkersvereeniging "Door eendracht verbonden" Rotterdam 1899-01-26 nr. 20

10-02-1899

1896-03-01
Toynbee-vereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1902-03-15 nr. 24

03-04-1902

1896-02-03
Christelijke Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-09-02 nr. 24

01-10-1896

1896-02-01
Vereeniging van beëdigde meters en wegers genaamd "Broedertrouw" Rotterdam 1897-04-29 nr. 54

14-05-1897
02/03-07-1899

1896-01-01
Vereeniging Kunstvlijt Rotterdam 1896-12-18 nr. 5

01/02-01-1897

1896-01-01
Rotterdamsche Zangvereeniging voor gemengd koor "La Charité" (de Weldadigheid) Rotterdam 1896-05-11 nr. 51

15-07-1896

1895-11-06
Kleermakersvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1896-09-12 nr. 46

11/12-10-1896

1895-10-01
De Rotterdamsche IJsclub Rotterdam 1895-12-27 nr. 1

04-03-1896

1895-10-01
Rotterdamsche Musici Rotterdam 1897-10-04 nr. 22

23-10-1897

1895-10-01
Vereeniging tot veredeling van volksvermaken Rotterdam 1896-11-03 nr. 35

19-11-1896

1895-09-01
Vriendschap vereenigt Rotterdam 1897-04-07 nr. 4

23-04-1897
07-03-1899

1895-08-04
Letterlievende vereeniging "Union (Verenigd)" Rotterdam 1896-06-20 nr. 40

29-07-1896

1895-07-28
Rotterdamsch Fanfaregezelschap "Kunstliefde" Rotterdam 1897-04-13 nr. 20

04-05-1897
22-06-1898

1895-07-22
Rotterdamsche Athletiekvereeniging "Pro Patria" Rotterdam 1898-07-19 nr. 36

02-08-1898

1895-07-01
Centrale Vereeniging tot verbetering der armenzorg in de Israël. gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895-09-25 nr. 6

24-10-1895

1895-06-24
Vereeniging voor Gemeente- en Volksbelangen Rotterdam 1895-10-14 nr. 23

20-11-1895
10-10-1899

1895-06-20
De Roeiersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1903-03-09 nr. 2

12/13/14-04-1903

1895-05-01
Rotterdamsche Dames-Zwemclub "Lotos" Rotterdam 1895-12-28 nr. 41

28-02-1896

1895-05-01
Roomsch-Katholieke vereeniging 'Recht en orde' Rotterdam 1897-03-09 nr. 19

28/29-03-1897

1895-04-01
Internationale Rijnschippers-vereeniging "Eendracht" Rotterdam 1896-02-21 nr. 3

09-04-1896

1895-03-15
Vereeniging voor in- en uitwendige zending te Fijenoord en Hillesluis Rotterdam 1895-06-03 nr. 64

11-07-1895

1895-03-08
Arbeidsbeurs Rotterdam 1895-05-24 nr. 44

27-06-1895

1895-02-02
Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw Rotterdam 1896-02-03 nr. 7

26/27-04-1896

1895-01-16
Duitsche Mannenzangvereeniging "Harmonie" Rotterdam 1900-03-19 nr. 5

31-03-1900

1895-01-07
Jachtgezelschap "het Klopje" Rotterdam 1895-07-09 nr. 48

27-08-1895

1895-01-01
Vereeniging ter beslechting van geschillen bij de graanexpeditie Rotterdam 1895-07-18 nr. 36

05-09-1895

1895-01-01
Rotterdamsche Werklieden-zangvereeniging "Crescendo" Rotterdam 1895-09-10 nr. 46

28-09-1895

1895-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 811 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.