Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 13 4 5 6 7 8 911 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1895-07-01 nr. 34

28/29-07-1895

1895-01-01
De Nieuwe Sociëteit Rotterdam 1895-01-15 nr. 7

14-02-1895

1894-12-15
Vereeniging voor gezondheidskoloniën voor Rotterdamsche kinderen Rotterdam 1895-01-17 nr. 37

19-02-1895

1894-12-01
Afdeeling Feijenoord van de Nationale Christen-geheel-onthoudersvereeniging Rotterdam 1898-10-21 nr. 35

03-11-1898

1894-11-22
Eerste hulp bij ongelukken Rotterdam 1894-12-28 nr. 26

10/11-02-1895

1894-11-16
Stads-Evangelisatie "Jeruël" Rotterdam 1894-11-20 nr. 34

23/24-12-1894
29-05-1897
07-08-1897

1894-11-01
Israëlietische Gezondheidskolonie "Rotterdam" Rotterdam 1896-05-10 nr. 54

10-07-1896
11/12-06-1899

1894-11-01
Algemeene Bond "Insulinde", van onderofficieren en minderen van land- en zeemacht, hier te lande en in de koloniën Rotterdam 1895-12-07 nr. 30

14-02-1896
09-07-1898

1894-10-31
Zeemansrust Rotterdam 1894-11-28 nr. 30

16-11-1894

1894-10-01
Nieuwe Rotterdamsche Schaakvereeniging Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1894-09-13
Rotterdamsche Brandspuitvereeniging "Vriendenkring" (Spuit n°. 7) Rotterdam 1900-02-13 nr. 35

04/05-03-1900
13-05-1903

1894-09-09
Rotterdamsche Toneelvereeniging "Rust Roest" Rotterdam 1896-10-12 nr. 39

31-10-1896

1894-09-01
Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Hebt de waarheid en den vrede lief" Rotterdam 1896-09-03 nr. 43

01-10-1896

1894-08-19
Vereeniging tot evangelisatie in wijk N der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-10-11 nr. 28

06-11-1894

1894-07-01
Afdeeling Rotterdam der Nederlandsche Zondagschoolvereeniging Rotterdam 1894-10-19 nr. 32

28-11-1894
28-08-1903

1894-07-01
Letterlievende Tooneelvereeniging "Excelsior" Rotterdam 1894-09-06 nr. 47

13-10-1894

1894-06-01
Vereeniging tot evangelisatie in wijk H der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-06-11 nr. 94

14-07-1894

1894-05-01
Vereeniging tot evangelisatie in de wijk M der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-05-07 nr. 30

22-06-1894

1894-04-02
Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk: "Recht en plicht" Rotterdam 1896-04-18 nr. 8

17/18-05-1896

1894-02-05
Rotterdamsche Brandweervereeniging no. 25, onder de zinspreuk "De Concurrent" Rotterdam 1897-07-22 nr. 38

10-08-1897
10-02-1903

1894-01-21
Rotterdamsche Toneelvereeniging "De Lauwerkrans" Rotterdam 1896-03-18 nr. 37

19-05-1896

1894-01-10
Gymnastiekvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1898-07-04 nr. 47

19-07-1898

1894-01-06
Rotterdamsche Brandweervereeniging "door vlugheid hulp" van brandspuit 17 Rotterdam 1898-11-15 nr. 29

01-12-1898

1894-01-02
Rotterdamsche Toneelvereeniging "Kunst na den arbeid" Rotterdam 1894-11-22 nr. 26

11-01-1895

1894-01-01
Koek-, banketbakkers-, chocolaad- en suikerwerkers-vereeniging "Onderling Belang" Rotterdam 1894-05-23 nr. 51

30-06-1894
28-07-1900
04/05-10-1903

1893-12-24
Eerste Patroonsvereeniging "Rotterdamsche Bouwkring" Rotterdam 1903-06-02 nr. 68

21-07-1903

1893-12-08
Kleeding en schoeisel voor behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1903-12-08 nr. 50

30-12-1903

1893-11-30
Toneelvereeniging, onder de zinspreuk: "Samenwerken doet versterken" Rotterdam 1896-03-05 nr. 3

24/25/26-05-1896

1893-11-01
Nederlandsche Duitsche Doggen-klub Rotterdam 1894-05-08 nr. 21

17/18-06-1894
13/14-12-1896
20-12-1899

1893-10-01
Handelsreizigersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1894-04-05 nr. 26

21-04-1894
15-09-1896
06-09-1900

1893-09-01
Vereeniging van manschappen der Rotterdamsche brandspuit nr. 1, onder de zinspreuk: "Altijd waakzaam" Rotterdam 1896-03-04 nr. 38

19-05-1896
21-07-1903

1893-07-28
Rotterdamsche vereeniging tot behartiging der belangen van fondsenhouders Rotterdam 1893-07-10 nr. 25

25-08-1893
28/29-01-1894
20-05-1897

1893-07-01
Timmerliedenvereeniging "Oproeping tot verbetering" Rotterdam 1895-08-27 nr. 37

22/23-09-1895

1893-04-26
Rotterdamsche Kunstkring Rotterdam 1893-09-12 nr. 40

17-10-1893
16-01-1897
19-10-1898
31-08-1900

1893-01-01
Onderlinge werkliedenvereeniging "De Broederhulp" Rotterdam 1900-02-10 nr. 10

24-02-1900

1893-01-01
Symphonie-vereeniging "Mozart" Rotterdam 1900-11-16 nr. 51

05-12-1900

1892-12-25
Rotterdamsche vereeniging van boden en aannemers van begrafenissen "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1898-04-05 nr. 9

21-04-1898

1892-12-08
Rotterdamsche wielrijdersvereeniging "T.H.O.R." (Tot heil onzer ribbenkast) Rotterdam 1895-10-12 nr. 41

15-11-1895

1892-09-14
Postduivenvereeniging "Willems Vrienden" Rotterdam 1898-12-19 nr. 10

08/09-01-1899

1892-09-13
De Rotterdamsche Polikliniek Rotterdam 1892-11-11 nr. 28

23-12-1892

1892-08-01
Oud-Katholieke Werkliedenvereeniging Rotterdam 1895-04-13 nr. 4

11-06-1895

1892-07-19
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Uitspanning na Arbeid" Rotterdam 1894-07-26 nr. 41

23-08-1894

1892-06-12
Burgerrecht voor Hillesluis en omstreken Rotterdam 1894-08-20 nr. 84

08-09-1894

1892-06-01
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Michel Spränger" Rotterdam 1897-04-23 nr. 37

12-05-1897

1892-05-22
Eendracht maakt macht Rotterdam 1892-07-12 nr. 36

14/15-08-1892

1892-02-28
Dames-comité voor Diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente te Rotterdam Rotterdam 1891-07-28 nr. 45

05-09-1891

1891-07-01
Rotterdamsche gymnastiekvereeniging "Achilles" Rotterdam 1894-08-06 nr. 76

01-09-1894

1891-05-02
Schermvereeniging "Progressus" Rotterdam 1894-09-14 nr. 92

06-10-1894

1891-04-21
Nederlandsche Koksvereeniging Rotterdam 1891-09-14 nr. 77

16-10-1891
26/27-09-1897

1891-03-25
Vereeniging van Oud-Onderofficieren van Neerlands Land-Zeemacht en Koloniën, afdeeling Rotterdam en omstreken Rotterdam 1891-06-18 nr. 39

26-08-1891

1891-02-20
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 13 4 5 6 7 8 911 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.