Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Rotterdamsche Kellnersvereeniging, onder de zinspreuk "Deez' onderlinge Vriendenband strekt tevens ook tot onderstand" Rotterdam 1891-04-08 nr. 19

14/15-06-1891
25-07-1896
01-10-1898

1891-01-01
Recht naar 't doel Rotterdam 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1890-10-07
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Amicitia" Rotterdam 1898-04-14 nr. 95

01/02-05-1898

1890-05-04
Werkmansbond voor de leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-07-16 nr. 38

02-09-1896
13-08-1903

1890-05-01
Afdeeling Rotterdam en Omstreken van de Nationale Christen Geheel-Onthoudersvereeniging Rotterdam 1895-02-06 nr. 31

06-03-1895

1890-03-20
Rotterdamsche scherm- en athletiek-college "Nederland en Oranje" Rotterdam 1894-01-12 nr. 20

01-03-1894

1889-11-28
Kegelclub "Oud Delfshaven" Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1888-11-12
Charitas Rotterdam 1893-03-27 nr. 25

25-04-1893

1888-09-01
Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging "Sparta" Rotterdam 1903-12-17 nr. 42

17-12-1903

1888-04-01
Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Hercules" Rotterdam 1900-04-14 nr. 31

04-05-1900

1888-03-24
Rotterdamsche Letterlievende vereeniging "Thalia" Rotterdam 1892-12-09 nr. 30

05-01-1893

1888-02-19
Rotterdamsche Werkliedenvereeniging "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1887-09-04 nr. 26

28-10-1887
13-08-1897
14-02-1903

1887-03-01
Vereeniging van assuradeuren Rotterdam 1894-08-08 nr. 22

30-08-1894
19-08-1903

1885-06-05
Letterlievende Vereeniging "Oefening na Arbeid", Afdeeling der Rotterdamsche Werkliedenvereeniging: "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1900-07-02 nr. 51

15/16-07-1900

1884-02-24
Onderlinge Steun Rotterdam 1892-01-28 nr. 26

20-02-1892

1884-02-04
Fortuna Rotterdam 1892-09-01 nr. 17

05-10-1892

1881-12-01
Nederlandsche Schildersbond Rotterdam 1881-11-14 nr. 34

19-02-1882
29-10-1887
03-10-1896
09-01-1902
27-01-1903

1880-01-31
"Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van scholen met den Bijbel Rotterdam 1896-01-03 nr. 25

27-02-1896

1878-11-01
Algemeene Rotterdamsche vereeniging ter uitkeering van gelden bij overlijden Rotterdam 1892-11-11 nr. 29

31-12-1892
27-07-1895
25-08-1898

1875-12-19
Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging Rotterdam 1875-12-14 nr. 16

25-02-1876
03-09-1882
08-10-1882
09-11-1886
05-05-1892
18-02-1896
27/28-09-1903

1874-12-01
Mannenzangvereeniging "Rotterdamsche Liedertafel" Rotterdam 1893-11-27 nr. 19

11-01-1894
29-09-1903

1874-04-05
Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek onderwijs Rotterdam 1873-12-22 nr. 22

29-03-1874
17-02-1888
04-02-1903

1873-07-01
Schildersvereeniging "Schoonheid" Rotterdam 1896-01-13 nr. 80

21-03-1896

1871-02-03
Fonds van hulpbetoon aan de manschappen van de vrijwillige brandweer te Rotterdam Rotterdam 1893-12-07 nr. 30

18-01-1894
30-08-1898

1870-01-25
Rotterdamsche Smidsgezellen-Vereeniging St. Eloy Rotterdam 1871-07-11 nr. 22

01-08-1871
24-08-1886
12-01-1898

1869-09-11
Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien Rotterdam 1898-03-02 nr. 14

20/21-03-1898
16-04-1903

1859-01-01
Vereeniging tot ondersteuning van de Hoogduitsche Opera Rotterdam 1887-12-28 nr. 33

22-03-1888

Hulpvereeniging "Rotterdam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Rotterdam 1878-11-23 nr. 39

31-12-1878

Duitsche Burger Vereeniging (Deutscher Burgerverein) Rotterdam 1887-10-01 nr. 29

19-11-1887

Vereeniging tot wering der bedelarij van Kinderen Rotterdam 1858-10-28 nr. 85

06-11-1858

Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis" Rotterdam 1890-02-09 nr. 29

19-04-1890

Loge Acacia Rotterdam 1888-10-31 nr. 20

27-01-1889

Societeit "Unitas" Rotterdam 1880-12-29 nr. 35

13-02-1881
11-09-1884
14-01-1896
04-04-1903

Roei- en Zeilvereeniging "de Maas" Rotterdam 1884-10-21 nr. 62

29-11-1884
20-03-1902

Hulp in Nood Rotterdam 1889-12-22 nr. 28

16-03-1890

Vereeniging "Montefiore" Rotterdam 1885-03-25 nr. 14

10-05-1885
30-01-1891

De Kerkelijke Kas Rotterdam 1888-03-15 nr. 16

15-04-1888
25-03-1890
02-05-1890

Vereeniging tot Evangelisatie onder Zeevarenden Rotterdam 1877-12-03 nr. 21

05-01-1878

Nederduitsch Hervormde Diaconessen-Inrichting Rotterdam 1892-03-18 nr. 24

08-04-1892

Vereeniging van oud-weeszonen "Vriendschap zij ons streven" Rotterdam 1894-03-19 nr. 25

17-04-1894

Rotterdamsche Vrouwenvereeniging onder de zinspreuk De Zorgvuldige Huisvrouw Rotterdam 1881-08-11 nr. 22

18-09-1881

Vereeniging van Bijzondere Onderwijzers en Onderwijzeressen Rotterdam 1880-02-05 nr. 14

26-02-1880

Vereeniging van Mannelijke lidmaten der Luthersche Kerk "Paulus" Rotterdam 1892-12-27 nr. 22

27-01-1893

Nederlandsche Vereeniging van postzegelhandelaars Rotterdam 1893-01-12 nr. 14

21-02-1893

Vereeniging van Kooplieden en Handelsbedienden genaamd "Het Handelsbediendenfonds" Rotterdam 1889-07-03 nr. 30

20-10-1889
06-10-1893
17-07-1895
22-09-1900

Rotterdamsche Muziekvereeniging Dunkler Rotterdam 1886-04-28 nr. 19

21-05-1886

Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1866-11-12 nr. 77

29-11-1866
01-12-1871
03-02-1893

Schildersvereeniging Schoonheid met de zinspreuk Recht en Trouw Rotterdam 1871-02-03 nr. 16

10-02-1871

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting Rotterdam 1872-11-05 nr. 28

15-12-1872
29-09-1875

Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuidholland Rotterdam 1876-12-07 nr. 9

06-02-1877
31-03-1882
20-01-1886
06/07-12-1903

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.