Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Inrichting voor Doofstommen-onderwijs Rotterdam 1859-04-20 nr. 49

03-05-1859
31-01-1877
20-01-1886
09-02-1889
16-11-1893
13/14-12-1903

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-industrie Rotterdam 1864-10-07 nr. 52

12-10-1864
29-03-1873
11-12-1894

Vereeniging "Humanitas" Rotterdam 1870-01-28 nr. 12

14-04-1870

Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883-07-30 nr. 32

02-09-1883

Eensgezindheid Rotterdam 1893-10-30 nr. 26

31-12-1893

De Ambachtschool Rotterdam 1869-10-01 nr. 20

11-11-1869
01/02-10-1899

Vereeniging van IJselsteenfabrikanten Rotterdam 1887-05-17 nr. 17

23-07-1887

Eendracht maakt magt Rotterdam 1873-05-02 nr. 3

06-09-1873

Vereeniging tot versiering van arme en behoeftige R.C. Kerken in Nederland Rotterdam 1878-03-15 nr. 24

09-04-1878

Vereeniging "Rotterdamsche Diergaarde" Rotterdam 1857-09-15 nr. 63

26-09-1857
07-04-1882
25-04-1886

De Vereeniging der Familie van Oordt Rotterdam 1886-11-14 nr. 27

05-02-1887
30/31-08/01-09-1903

Vereeniging tot bevordering van 's Lands-Weerbaarheid Rotterdam 1867-07-22 nr. 44

21-08-1867
13-07-1869
22-10-1901

Vereeniging voor Volksgezondheid Rotterdam 1876-05-09 nr. 30

18-08-1876

Christelijke Werklieden-Vereeniging Bid en werk Rotterdam 1878-12-19 nr. 24

04-02-1879

Comité van Graanhandelaren Rotterdam 1884-01-10 nr. 16

01-03-1884

Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging Rotterdam 1865-11-30 nr. 53

16-12-1865
09-08-1870
12-02-1876
17/18-06-1894

Vereeniging van Handelaren in en Belanghebbenden bij den handel in Amerikaanschen reuzel, spek en aanverwante artikelen Rotterdam 1881-06-28 nr. 109

30-08-1881

Gesellschaft Verein Rotterdam 1890-05-18 nr. 13

02-08-1890
29-09-1891

De Katholieke Leesvereeniging Rotterdam 1863-12-11 nr. 85

30-12-1863
28/29-01-1894

Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland Rotterdam 1866-05-17 nr. 55

10-06-1866
05-07-1885
11-07-1900

'Afdeeling Rotterdam' van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Rotterdam 1877-10-26 nr. 3

11-01-1878
29-04-1890

Vereeniging "Te Huis, Logement voor Vrouwen" Rotterdam 1883-01-31 nr. 14

08-03-1883

Toonkunstenaars-Vereeniging de Voorzorg Rotterdam 1882-01-06 nr. 15

22-03-1882

Nederlandsche Oranje-Vereeniging Rotterdam 1874-03-19 nr. 15

20-04-1874
07-04-1882
16-01-1885

Schoenmakersvereeniging "St. Crispijn" onder de zinspreuk "Eendracht maakt Macht" Rotterdam 1890-02-27 nr. 18

13-04-1890

Vereeniging "Industrieschool voor meisjes" Rotterdam 1884-05-27 nr. 23

17-08-1884
28-07-1889
07-08-1903

Godsdienst is ons streven Rotterdam 1878-06-22 nr. 35

13-09-1878

Duitsche Evangelische gemeente Rotterdam 1893-12-13 nr. 30

03-02-1894

Vereeniging "De Christelijke School aan den Zwaanhals" Rotterdam 1890-04-18 nr. 55

02-07-1890

Roeivereeniging "Nautilus" Rotterdam 1890-03-23 nr. 31

06-05-1890
03-06-1897

Kiesvereeniging "Burgerplicht" Rotterdam 1872-08-23 nr. 80

03-09-1872
31-10-1874

Vereeniging voor Christelijk onderwijs Rotterdam 1891-02-04 nr. 8

05/06-04-1891

Vereeniging voor "Christelijk volksonderwijs" Rotterdam 1891-03-17 nr. 34

30-05-1891
22-07-1899

Vereeniging ter bevordering der belangen van visiteerende ambtenaren Rotterdam 1893-09-07 nr. 27

08/09-10-1893

Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1893-09-27 nr. 18

25-10-1893

Scheepstimmerlieden-Vereeniging "Op hoop van Eendracht" Rotterdam 1873-05-09 nr. 17

27-08-1873
29-06-1895

Maatschappij tot nut van den Javaan Rotterdam 1867-10-24 nr. 57

27-11-1867
30-11-1870
04-08-1876

District Rotterdam en Omstreken van de Vereeniging Eigen Hulp Rotterdam 1880-12-02 nr. 30

31-01-1881

Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889-04-09 nr. 68

28-06-1889

Het Anti-Dagbladzegel-verbond Rotterdam 1867-08-02 nr. 39

28-08-1867

Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884-01-14 nr. 23

06-03-1884
30-08-1890

Nieuwe Gustaaf Adolf-Vereeniging Rotterdam 1867-04-17 nr. 68

16-05-1867

Vereeniging van Glasfabrikanten in Nederland Rotterdam 1883-04-17 nr. 57

08-05-1883
21-01-1896

Werkmansvereeniging tot behoud der Nederduitsch Hervormde Gemeente Rotterdam 1889-10-25 nr. 16

09/10-02-1890
12-10-1893

Zangvereeniging Gemengd Koor Rotterdam 1888-06-19 nr. 23

20-07-1888

De Loge Rotterdam 1878-01-31 nr. 6

23-02-1878

Delfshavensche Turnvereeniging Rotterdam 1887-02-06 nr. 4

17-04-1887

Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdam 1860-09-03 nr. 21

12-09-1860
25-03-1890

Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam Rotterdam 1888-02-27 nr. 17

10-04-1888
01-11-1890

Het Vrije Woord Rotterdam 1882-06-13 nr. 68

08-10-1882

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.