Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Rotterdamsch gymnasten- en athleten-college "Kracht door oefening" Rotterdam 1901-09-20 nr. 22

04-10-1901

1898-02-27
Algemeene Rijnschippersbond Rotterdam 1898-08-08 nr. 49

28/29-08-1898
05-08-1899
24-07-1903

1898-03-06
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1898-04-30 nr. 67

15/16-05-1898

1898-03-09
Algemeene Schippersbond Rotterdam 1898-07-30 nr. 65

18-08-1898

1898-03-24
Christelijk Gemengd Koor Rotterdam 1898-10-03 nr. 47

11-10-1898

1898-04-01
De Rotterdamsche melkverkoopers-vereeniging Rotterdam 1898-08-04 nr. 49

23-08-1898

1898-04-01
Nederlandsche Steenhouwersbond Rotterdam 1898-11-10 nr. 57

24-11-1898

1898-04-17
Nederlandsche tuinlieden-vereeniging "Hulp in nood" Rotterdam 1898-11-30 nr. 43

15-12-1898

1898-04-22
Rotterdamsche tandheelkundige Polikliniek Rotterdam 1898-07-04 nr. 45

22-07-1898

1898-05-01
Vereeniging tot bevordering der belangen van de Nederlandsche Hervormde Kerk, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1898-09-13 nr. 11

02/03-10-1898

1898-05-23
Vereeniging van werktuigkundigen ter koopvaardij Rotterdam 1899-02-06 nr. 36

19/20-02-1899

1898-07-01
Vereeniging voor middelbaar onderwijs, handelsonderwijs en voorbereidend hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1898-10-28 nr. 33

12-11-1898

1898-07-05
Vereeniging voor Christelijk volksonderwijs Rotterdam 1898-10-04 nr. 41

20-10-1898

1898-07-14
Broederschap van notarisklerken in Nederland Rotterdam 1898-12-27 nr. 31

15/16-01-1899
03-11-1900

1898-07-24
Vereeniging tot Evangelisatie in wijk C der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1898-11-10 nr. 41

27/28-11-1898

1898-08-23
Rotterdamsche Brandweervereeniging "De Redding" Rotterdam 1901-04-13 nr. 54

05/06-05-1901
01/02-01-1903

1898-08-28
Rotterdamsche tooneelvereeniging "Neerlands Vlag" Rotterdam 1902-07-26 nr. 35

20-08-1902

1898-09-04
Delfshavensche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1900-01-29 nr. 36

14-02-1900

1898-10-01
Rotterdamsche wielrijders-club "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1900-09-14 nr. 56

29-09-1900

1898-10-02
Tooneelvereeniging "Oefening baart kunst" Rotterdam 1900-09-10 nr. 21

22-09-1900

1898-10-19
Geheelonthouders-muziekvereeniging "Amicitia" Rotterdam 1902-02-01 nr. 45

21-02-1902

1898-11-13
Christelijke Kleermakersvereeniging "Plicht en Recht" Rotterdam 1901-05-02 nr. 43

19/20-05-1901

1898-11-14
Rotterdamsche witwerkers-meubelmakersvereeniging "Vooruitgang is ons streven" Rotterdam 1899-06-01 nr. 45

14-06-1899

1898-12-04
"Rotterdamsche Oudweezenbond", onder patronaat van St. Hieronymus Rotterdam 1899-02-21 nr. 6

07-03-1899

1898-12-26
Vereeniging voor wijkverpleging te Rotterdam Rotterdam 1899-06-16 nr. 62

01-07-1899

1899-01-01
Ondersteuningsfonds der firma R. S. Stokvis en Zonen Rotterdam 1899-01-11 nr. 4

28-01-1899

1899-01-01
Rotterdamsche Tuinbouwvereeniging Rotterdam 1899-04-22 nr. 15

07/08-05-1899
09-08-1902

1899-01-03
Rotterdamsche barbiers- en kappersvereeniging, onder den naam van "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1899-07-31 nr. 66

16-08-1899

1899-02-01
Nederlandsche Vereeniging ter behartiging der belangen van houders van vier percent eerste hypotheek obligatiën der Leavenworth Bridge Company Rotterdam 1899-02-24 nr. 12

15-03-1899

1899-02-01
Rotterdamsche Mannenzangvereeniging, genaamd: Deutscher Männergesangverein "Rottedam" Rotterdam 1899-06-06 nr. 41

22-06-1899

1899-02-04
Algemeene Nederlandsche Bond van industrieelen en handelslieden Rotterdam 1899-10-13 nr. 47

27-10-1899

1899-02-08
Afdeeling Rotterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

05-06-1903

1899-03-05
Pro Juventute Rotterdam 1899-06-16 nr. 63

30-06-1899
22-08-1902

1899-05-06
De Rotterdamsche zangvereeniging "Kunstmin" Rotterdam 1902-09-27 nr. 15

10-10-1902

1899-05-07
Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen Rotterdam 1899-09-29 nr. 10

10-10-1899

1899-05-17
Genootschap tot bevordering van Katholiek onderwijs in de parochie van den Heiligen Lambertus Rotterdam 1899-07-27 nr. 61

15-08-1899

1899-07-01
Vereeniging van klompenmakers, genaamd "Samenwerking" Rotterdam 1900-04-19 nr. 42

09-05-1900

1899-07-25
Rotterdamsche vereeniging ter bevordering van kellnersbelangen, onder de zinspreuk "Wij broeders vereenigd, verleenen hulp in nood" Rotterdam 1900-07-25 nr. 51

19/20-08-1900

1899-07-29
Vereeniging van leeraren en leeraressen in de gymnastiek aan hoogere burgerscholen Rotterdam 1899-11-22 nr. 30

08-12-1899

1899-08-01
Vereeniging van het personeel van de Rotterdamsche Melkinrichting, onder het motto: "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1901-02-20 nr. 54

07-03-1901

1899-09-04
Eerste hulp bij ongelukken aan den Linker Maasoever Rotterdam 1900-02-08 nr. 34

25/26-02-1900
05-03-1903

1899-09-15
Rotterdamsche Loodsenvereeniging "Neptunus" Rotterdam 1900-06-25 nr. 79

12-07-1900

1900-01-01
Schietvereeniging "Holland" Rotterdam 1900-04-12 nr. 5

28-04-1900

1900-01-01
Bond van distillateurs in Nederland Rotterdam 1900-06-21 nr. 76

10-07-1900

1900-01-18
"Excelsior", vereeniging van spiritualisten Rotterdam 1902-01-27 nr. 17

14-02-1902

1900-01-26
Tooneelvereeniging "Thalia" Rotterdam 1902-08-18 nr. 53

09-09-1902

1900-02-02
Rotterdamsche sleepers- en voerliedenvereeniging Rotterdam 1900-12-04 nr. 25

20-12-1900

1900-02-11
Rotterdamsche glazenwasschersvereeniging "Door Vriendschap verbetering" Rotterdam 1901-05-22 nr. 91

09/10-06-1901

1900-02-26
Door Onderlinge Vriendschap Voorzorg Rotterdam 1901-03-23 nr. 98

13-04-1901

1900-03-01
Rotterdamsche vereeniging van fruit- en groenten-exporteurs Rotterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1900-03-07
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.