Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Roomsch Katholieke bijzondere onderwijzers in het Bisdom Haarlem

Naam Vereeniging van Roomsch Katholieke bijzondere onderwijzers in het Bisdom Haarlem
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 augustus 1873
Koninklijk Besluit nr. 10
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het bevorderen der belangen, in de ruimste beteekenis, van het Katholiek onderwijs.

Staatscourant

18-09-1873

Goossens van Eyndhove nr. 1588