Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Vereeniging voor Volksbaden

Naam Amsterdamsche Vereeniging voor Volksbaden
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 april 1890
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De volksgezondheid te bevorderen 1. door het stichten en beheeren van goedkoope badinrichtingen; 2. door mede te werken aan het inrichten van baden in scholen, fabrieken, kazernen en dergelijke gebouwen; 3. door alle wettige middelen, welke het baden kunnen ingang doen vinden.

Staatscourant

10-06-1890

Goossens van Eyndhove nr. 590