Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Haarlemsche Werkmansvereeniging, genaamd "Des Werkmans Vriend"

Naam Haarlemsche Werkmansvereeniging, genaamd "Des Werkmans Vriend"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 november 1872
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door het bijeenbrengen van wekelijksche bijdragen ten behoeve der leden op de voordeeligste wijze levensbehoeften aan te koopen of aan te schaffen, daaronder begrepen het eventueel aankoopen, huren of inrichten van localen, zoo ter berging, opslag of verkoop van waren en goederen als tot het bereiden daarvan (bv. bakkerij, slagerij, enz.)

Staatscourant

14-12-1872, 17-06-1902

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 7952
Goossens van Eyndhove nr. 1587