Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Protestantsche vereeniging ten behoeve van werkloozen

Naam Amsterdamsche Protestantsche vereeniging ten behoeve van werkloozen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 augustus 1894
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 08 december 1893
Doelstelling

Poging tot werkverschaffing aan Protestantsche werkloozen (inzonderheid huisvaders) die ten minste twee achtereenvolgende jaren te Amsterdam hebben gewoond en van hunnen laatsten werkgever een bewijs kunnen overleggen, dat zij door inkrimping van arbeid zijn ontslagen.

Staatscourant

11-09-1894