Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Kunstmin"

Naam Vereeniging "Kunstmin"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 20 februari 1864
Koninklijk Besluit nr. 99
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Bevordering van den goeden smaak en het onderling genoegen, door beoefening der schoone kunsten en door gezellig verkeer.

Staatscourant

08-03-1864, 28-03-1866, 17-05-1870, 23-01-1878, 18-12-1879, 20-02-1880, 30-08-1881, 07-04-1882, 30/31-07-1893, 16-07-1895

Goossens van Eyndhove nr. 1071