Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Werkmansbond

Naam Amsterdamsche Werkmansbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 december 1878
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van de zedelijke en stoffelijke belangen der leden (alleen vakvereenigingen) door het inrichten en exploiteeren der reeds aangekochte of alsnog aan te koopen perceelen voor Vergader- en Conversatie-zalen, eene Bibliotheek, een Leesmuseum, een Museum voor werkstukken, eene Teekenschool, enz.

Staatscourant

29-01-1879

Goossens van Eyndhove nr. 297