Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Scheepmakersvereeniging "Eendracht"

Naam Scheepmakersvereeniging "Eendracht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 juli 1896
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 27 februari 1896
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden aankweeken en onderhouden en zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn bevorderen.

Staatscourant

09-09-1896