Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rederijkerskamer "Helmers", onder de zinspreuk "Door vriendschap bloeiende"

Naam Rederijkerskamer "Helmers", onder de zinspreuk "Door vriendschap bloeiende"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 mei 1899
Koninklijk Besluit nr. 58
Oprichtingsdatum 06 juni 1859
Doelstelling

Door het houden van tooneeluitvoeringen en voordrachten mede te werken tot verhooging der kunst op letterkundig gebied.

Staatscourant

09-06-1899