Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Berieth Abraham (Verbond van Abraham)

Naam Berieth Abraham (Verbond van Abraham)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 maart 1892
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum 10 september 1890
Doelstelling

a. Er voor te zorgen, dat de joodsch-ritueele besnijdenissen te Amsterdam, geschieden op het voorschreven tijdstip door een daartoe bevoegden mohel (kerkelijk besnijder) en dat de godsd. plichten vóór, tijdens en na de besnijdenis stiptelijk worden volbracht;

b. behoeftigen van het Nederl. Israëlietisch Kerkgenootschap te steunen in de kosten aan de besnijdenis verbonden, in den meest ruimen zin.

Staatscourant

22-04-1892