Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Neêrland's Werkman"

Naam Vereeniging "Neêrland's Werkman"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 september 1866
Koninklijk Besluit nr. 45
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De zedelijke en stoffelijke belangen van den werkman te bevorderen en tevens eene onderlinge verbroedering in het leven te roepen tusschen alle handwerkslieden.

Staatscourant

29-09-1866, 19-06-1880, 25-09-1891, 20-10-1892

Goossens van Eyndhove nr. 123