Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging)

Naam Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 juni 1896
Koninklijk Besluit nr. 40
Oprichtingsdatum 14 november 1895
Doelstelling

1. Behoeftige Belgen, die in het consulaire arrondissement Amsterdam woonachtig zijn of er tijdelijk verblijven, te ondersteunen. 2. Arme Belgen die naar hun vaderland willen terugkeeren, daartoe de middelen te verschaffen. 3. Aan ouden van dagen, weduwen, weezen en behoeftige huisgezinnen hulp en bijstand te verlenen. 4. Zieke Belgen te doen verzorgen, hetzij in hunne woning, hetzij in een gasthuis. 5. Rechtsgeleerden raad te bezorgen aan behoeftige Belgen die zulks noodig hebben.

Staatscourant

08-08-1896