Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Centrale gemeente-werkliedenbond

Naam Centrale gemeente-werkliedenbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 juli 1896
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 01 juli 1893
Doelstelling

Door onderlinge samenwerking de belangen van hare leden te behartigen, met inachtneming van alle door de bevoegde macht vastgestelde wetten en met eerbiediging van ieders godsdienstige gevoelens.

Staatscourant

23/24-08-1896