Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Jongelings-vereeniging "Théofilus"

Naam Christelijke Jongelings-vereeniging "Théofilus"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 juli 1896
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 21 september 1890
Doelstelling

Het Christelijk en maatschappelijk leven van jongelieden bevorderen.

Staatscourant

03-09-1896