Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige Zending

Naam Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige Zending
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1873
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 06 november 1872
Doelstelling

a. de aanknooping en versterking van den gemeenschappelijken band, welke de leden der Luthersche Kerk in Nederland vereenigt; b. de ondersteuning der Luthersche Kerk ook elders waar zij die behoeft; c. de bevordering van de inwendige Zending in de Luthersche Kerk, volgens hare grondslagen, het bestrijden van alle verkeerde richtingen, het bevorderen van een matig, rechtvaardig en Godzalig leven; d. de bevordering der uitwendige Zending in de Luthersche Kerk.

Staatscourant

30-07-1873, 13-09-1892, 11-07-1902

Goossens van Eyndhove nr. 201