Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging

Naam Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 december 1863
Koninklijk Besluit nr. 117
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De Evangelieverkondiging onder Heidenen en Mohammedanen, inzonderheid in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen.

Staatscourant

24-12-1863, 25-11-1884, 09-04-1896

Goossens van Eyndhove nr. 116