Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Akademie van Beeldende Kunsten

Naam Akademie van Beeldende Kunsten
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 september 1859
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het geven van onderwijs in de schilder-, boetseer-, teeken- en bouwkunst met hare onderdeelen en bijvakken, ook in verband met de latere bestemming der leerlingen.

Staatscourant

20-09-1859, 20-10-1869, 25-07-1874, 15-12-1887

Goossens van Eyndhove nr. 1314