Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Vereeniging van Handelaren in brandstoffen "Gemeenschappelijk Belang"

Naam Amsterdamsche Vereeniging van Handelaren in brandstoffen "Gemeenschappelijk Belang"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 april 1900
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum 12 september 1899
Doelstelling

a. Den handel in brandstoffen te verbeteren;

b. een vriendschappelijk verband onder hare leden te kweeken;

c. het gemeenschappelijk belang van hare leden te bevorderen;

d. deloyale concurrentie tegen te gaan.

Staatscourant

18-04-1900