Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs

Naam Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs
Plaats Alblasserdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 30 oktober 1868
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om het onderwijs aan Christelijke opvoeding dienstbaar te maken, overeenkomstig de beginselen der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs opgericht te Amsterdam en erkend bij Kon. Besl. van 12 januari 1864 no. 72.

Staatscourant

22-11-1868, 08-03-1892, 09-02-1898

Goossens van Eyndhove nr. 32