Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Het Suppletiefonds

Naam Het Suppletiefonds
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 juli 1902
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 25 juni 1901
Doelstelling

Onder biddend opzien tot den God der Verbonds, en in de overtuiging dat de school met den Bijbel in eene wezenlijke behoefte van de kinderen onzes volks voorziet, het gebruikmaken van die school mogelijk te maken voor gedoopte kinderen, leden van de Gereformeerde Kerk A te Hilversum, wier ouders niet bij machte zijn het schoolgeld geheel of gedeeltelijk te betalen.

Staatscourant

13-08-1902