Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van de onderwijsbelangen te Hilversum

Naam Vereeniging tot bevordering van de onderwijsbelangen te Hilversum
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 augustus 1899
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 29 september 1898
Doelstelling

De bevordering der belangen van het onderwijs te Hilversum; in het bijzonder wil zij streven naar de oprichting van gemeente- of Rijkswege, van inrichtingen van voortgezet onderwijs, waar eene breede ontwikkeling kan worden verkregen, voor leerlingen die de lagere school hebben verlaten.

Staatscourant

27/28-08-1899