Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding en bevordering van den bloei der Kweekschool voor Zeevaart

Naam Vereeniging tot instandhouding en bevordering van den bloei der Kweekschool voor Zeevaart
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 4 januari 1862
Koninklijk Besluit nr. 85
Oprichtingsdatum 01 januari 1856
Doelstelling

Jongelingen, op de Kweekschool voor zeevaart te Leiden gevestigd, door kosteloos onderwijs in het matrozenwerk voor den Zeedienst op te leiden.

Staatscourant

30-01-1862, 14-06-1866, 18-01-1880, 19-06-1880, 06/07-07-1902

Goossens van Eyndhove nr. 2059