Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Ameide, Tienhoven e.o. van den Nederlandschen Protestantenbond

Naam Afdeeling Ameide, Tienhoven e.o. van den Nederlandschen Protestantenbond
Plaats Ameide
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 februari 1898
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum 26 augustus 1890
Doelstelling

De vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven, zoo binnen den kring der kerkgenootschappen, als op ieder ander gebied, te bevorderen.

Staatscourant

06/07-03-1898