Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Sint Joseph-Jongelingen Vereeniging

Naam Sint Joseph-Jongelingen Vereeniging
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 oktober 1884
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum
Doelstelling

R.K. jongelingen uit den werkenden stand in hunne verdere Godsdienstige en maatschappelijke vorming te leiden.

Staatscourant

29-11-1884

Goossens van Eyndhove nr. 1827